Anden verdenskrig langs grænsen

Tyske militære anlæg under 2. verdenskrig i Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommuner samt i Flensborg.

Nyt:
2023 11 10: Bogen "Nordkoppel" er lagt på hjemmesiden her
2023 11 10: Et forsøg på et sammendrag: Foredrag i Frøslevlejren d. 11.10.2023
2023 01 30: Lazarettet på Gråsten Slot: Nyt om personale og rømning af slottet
2023 01 01: Rinkenæs og Hovgaardlejren (Lille Korea): Udvidet tekst og 3 nye billeder


Bog: Nordkoppel (2010): Den tyske marines træningslejr på Nordborg Slot 1944-1945

Foredrag:
Et forsøg på et sammendrag: Foredrag i Frøslevlejren (2023 - PowerPoint)


Spændende og store anlæg samt anlæg med særligt interessante oplysninger er markeret med
* i listen nedenfor.


Emner

Antiluftskyts
Indledning
Dynt Strand
Frøslev Mark
Holbøl
Hønsnap
Kiskelund
Kiskelund Plantage
Kollund Flak, den store antiluftskytsstilling*
Kollund, den lille antiluftskytsstilling
Kollund Østerskov, Rævebjerg
Padborg Station
Rødekro Plantage
Rønshoved
Rørkær
Tyskland, Flensborg

Armerede broer

Årslev, Kobbelsigbroen ved landevejen

Attrapbyer
Indledning
Kiskelund Mose
Kiskelund Plantage
Smedeby Grusgrav
Vilsbæk
Øster Gejl, attrapfabrik
*

Attrapflyvepladser
Frøslev Mark
Tyskland, Ellum Enge

Barakker
Hønsnap, barak, værksted og vagttårn*

Bilskjul
Kragelund

Boliger
Kollund, Dr. Werner Bests villaer

Brandpladser

Indledning
Frøslev Mark, Kolonisthuse
Frøslev Mark, Kristiansminde
Kiskelund, Mulsmark
Kiskelund Mose
Kiskelund Plantage
Øster Gejl
Øster Ketting Mose

Bunkers
Indledning
Indledning om ringstillinger
Bov, enmandsbunker
*
Bov, Tobrukbunker
*
Kelstrup Plantage, markørbunker
*
Kollund Flak, ukendt bunker
*
Kollund, Tobrukbunker
Kruså, Harkær, Tobrukbunker
Kruså, Tommeltotten, Tobrukbunker
*
Sæd, bunker*
Tyskland. Flensborg, luftbeskyttelsesbunkers*
Tyskland, Flensborg, militærbunkers
*
Aabenraa, 3 murstensbunkers
*

Depoter

Gråsten, elektronik-lager
Hovslund St., telefonpæle
         
Rugbjerg Plantage, ammunition
* 

Efterretningsstationer
Gråsten

Flyvepladser
Fårhus Feltflyveplads
* 

Forsøgsanlæg

Borreshoved på Broagerland, signalforsøgsanlæg
*
Hørup Klint ved Høruphav
*

Havnevagter
Egernsund

Gråsten
Sønderborg

Jernbanekommandoer
Padborg Station

Barakker
Hønsnap, barak, værksted og vagttårn*

Kaserner
Nordborg Slot, træningslejr for marinens frømænd
Sønderborg Kaserne, mineskole

Kystbatterier
Rømø, Sønderby*

Kystvagter

Gammel Pøl Fyr
Kegnæs Fyr
Taksensand Fyr

Kørselskontorer
Bov

Lazaretter

Gråsten Slot
*

Luftmeldeposter
Dybbøl Banke, Kongeskansen*
Nordborg Fyr*

Stubbæk, Stubbæk Mark
*
Sønderborg
Urnehoved øst for Bolderslev

Lyskasterstillinger
Indledning
Bommerlund Plantage ved Gejlå
Bov
Frøslev, Nyløkke
Frøslev Mark, Bechmanns Plantage

Fårhus
Hokkerup, Tallingbjerg
Holbøl Mark
Holbøl, Undelev
Hønsnap
Kiskelund Mose
Kollund Flak
Kollund Mole
Kollund Skov
Kollund Østerskov
Nolde Mark
Pluskær
Rinkenæs Mark, Askagergaard
Sandager, syd for Rinkenæs

Smedeby Mark
Stranderød
Tørsbøl
Vilsbæk Mark, Topperhøj
*
Øster Gejl


Lytteposter
Indledning

Bov
Jejsingbjerg
Smedeby Mark

Løbegrave

Indledning med kort og omtale af shippere
Bov Mark, Grydehøj*
Hønsnap
Jejsingbjerg, løbegrave
Kiskelund Mark, Stagehøj
Kiskelund Plantage
Kollund Bjerg*
Kragelund*
Padborg Skov
Rørkær, løbegrave
Smedeby Grube
Sønderborg, Askovhus
Sønderhav, Gårdbæk Skov

Marinetræningslejre
Mommark Færgegård*
Nordborg Slot

Maskingeværstillinger

Bov

Hovslund St., Stenhøj
Hønsnap
Kiskelund
Kollund Østerskov
Kragelund
Kruså, Korsvejen
Sønderhav, Gårdbæk Skov

Militærlejre

Andholm, nord for Rødekro, teltlejr
Bov
*
Broager, ringriderpladsen
Rinkenæs, Rinkenæshus, baraklejr
*

Pansertog
Padborg Station

Pansergrave
Grænsestillingen*
Tyskland, Flensborg

Radarstillinger
Rømø, Vråby, radarstilling, Runxendorf*

Radio- og telegrafstationer

Nordborg, Karholm

Padborg Station

Raketbatterier
Indledning
*
Hønsnap
*
Kiskelund, Elsøvej*
Kiskelund, Mulsmark*
Kruså*

Skydebaner

Andholm, nord for Rødekro
Bov
Kelstrup Plantage
Rendbjerg, Broagerland, Sandkulen
Aabenraa, Nørreskov

Savværk
Fårhus
*

Skyttehuller langs landevejene

Hokkerup, langs landevejen ml. Rinkenæs og Kruså
Hørup
Rinkenæs, langs landevejen ml. Rinkenæs og Kruså
Tinglev, vest for byen og langs landevejen over Kliplev til Søgaard
Årslev, langs landevejen mellem Aabenraa og Tønder
Stubbæk

Spanske ryttere
Årslev, ved landevejen mellem Aabenraa og Tønder

Spærreballoner
Kollund, Persillegade
Kollund, Skovgaard
Kollund Skov
Rønshoved
Tyskland, Flensborg, spærreballoner

Telefonforstærkerstationer
Hovslund Forsamlingshus
*

Torpedostationer
Hostrup Skov, Eliselund
*

Tunneler
Kruså
Tyskland, Flensborg, luftbeskyttelsestunneler*

Ukendte anlæg
Frøslev Mark, 3 huller og et kabel

Kelstrup Fredskov, cirkulært hul
Kiskelund Plantage, 3 volde
Kollund Bjerg, murstenskonstruktion

Vagttårne
Hønsnap, barak, værksted og vagttårn

Vejspærringer
Kruså, Flensborgvej*
Kruså, Skrænten

Værksteder
Hønsnap, barak, værksted og vagttårn

Øvelsespladser
Kværs Plantage, løbegrave
*
                   

Steder

A

Andholm, skydebane
Andholm, teltlejr

B
Bommerlund Plantage, lyskasterstilling
Borreshoved, Broagerland, signalforsøgsanlæg*
Bov, enmandsbunker
*
Bov, lyskasterstilling
Bov, militærlejr*
Bov, kørselskontor

Bov, lyttepost

Bov, maskingeværstillinger
Bov, skydebane
Bov, Tobrukbunker
*
Bov Mark, Grydehøj, løbegrave
*
Broager, militærlejr

D

Dybbøl Banke, luftmeldepost
*
Dynt Strand, antiluftskyts

E
Egernsund, havnevagt

F
Flensborg, se nedenfor under Tyskland
Frøslev, Nyløkke, lyskasterstilling
Frøslev Mark, antiluftskyts
Frøslev Mark, attrapflyveplads
Frøslev Mark, Kolonisthuse, brandplads
Frøslev Mark, ukendt anlæg, tre huller og et kabel
Frøslev Mark, Bechmanns Plantage, brandplads
Frøslev Mark, Bechmanns Plantage, lyskasterstilling
Fårhus, flyveplads* 
Fårhus, lyskasterstilling
Fårhus, savværk*

G

Gammel Pøl Fyr, kystvagt
Gråsten, elektronik-lager, Folkunghus*
Gråsten, efterretningsstation
Gråsten, havnevagt
Gråsten Slot, Lazaret*

H

Hokkerup, skyttehuller
Hokkerup, Tallingbjerg, lyskasterstilling
Holbøl, antiluftskyts
Holbøl Mark, lyskasterstilling
Holbøl, Undelev, lyskasterstilling
Hostrup Skov, torpedostation
*
Hovslund St., maskingeværstilling
Hovslund St., telefonforstærkerstation
*
Hovslund St., telefonpælelager
Hønsnap, indledning
Hønsnap, antiluftskyts
Hønsnap, Barak, værksted og vagttårn*
Hønsnap, kommandostation
Hønsnap, lyskasterstilling

Hønsnap, løbegrav
Hønsnap, marketenderi
Hønsnap, maskingeværstilling
Hønsnap, raketbatteri*
Hørup, skyttehuller
Høruphav, forsøgsstation
*

J
Jejsingbjerg, løbegrave
Jejsingbjerg, kampvognsstilling

K
Kegnæs Fyr, kystvagt
Kelstrup Fredskov, ukendt anlæg, cirkulært hul
Kelstrup Plantage, skydebane med markørbunker
*
Kiskelund, antiluftskyts
Kiskelund, brandplads
Kiskelund, maskingeværstilling
Kiskelund, Elsøvej, raketbatteri*
Kiskelund, Mulsmark, brandplads
Kiskelund, Mulsmark, raketbatteri*
Kiskelund Mark, Stagehøj, løbegrave
Kiskelund Mose, attrapby
Kiskelund Mose, brandplads
Kiskelund Mose, lyskaster
Kiskelund Plantage, antiluftskyts
Kiskelund Plantage, attrapby
Kiskelund Plantage, brandplads
Kiskelund Plantage, løbegrave
Kiskelund Plantage, ukendt anlæg, 3 volde
Kliplev, skyttehuller
Kollund, Dr. Werner Bests villaer
Kollund, den lille antiluftskytsstilling
Kollund, tobrukbunker
Kollund, Persillegade, spærreballon
Kollund, Skovgaard, spærreballon
Kollund Bjerg, løbegrave
*
Kollund Bjerg, ukendt anlæg, murstenskonstruktion
Kollund Flak, bunker
*
Kollund Flak, den store antiluftskytsstilling
*
Kollund Flak, lyskaster

Kollund Mole, lyskaster
Kollund Skov, lyskaster
Kollund Skov, spærreballon
Kollund Østerskov, lyskasterstilling
Kollund Østerskov, maskingeværstilling
Kollund Østerskov, Rævebjerg, antiluftskyts
Kragelund, bilskjul
Kragelund, løbegrave
*
Kragelund, maskingeværstilling
Kruså, tunneler

Kruså, raketbatteri*
Kruså, skyttehuller til Rinkenæs
Kruså, Flensborgvej, vejspærring*
Kruså, Harkær, Tobrukbunker
Kruså, Korsvejen, maskingeværstilling
Kruså, Skrænten, vejspærring
Kruså, Tommeltotten, Tobrukbunker
Kværs Plantage, øvelsesplads, løbegrave
*

M
Mommark Færgegård, træningslejr for marinens frømænd*

N

Nordborg Fyr, luftmeldepost
*
Nordborg, Karholm, radiostation
Nordborg Slot, træningslejr for marinens frømænd
Nolde Mark, lyskasterstilling

P
Padborg Skov, løbegrave
Padborg Station, antiluftskyts
Padborg Station, jernbanekommando
Padborg Station, pansertog
*
Padborg Station, radio- og telegrafstation
Pluskær, lyskaster

R
Rendbjerg, skydebane
Rinkenæs, Rinkenæshus, baraklejr
*
Rinkenæs, skyttehuller
Rinkenæs Mark, lyskasterstilling
Rugbjerg Plantage, ammunitionsdepot
*
Rødekro Plantage, antiluftskyts
Rømø, militære anlæg, introduktion
*
Rømø, Sønderby, kystbatteri*
Rømø, Vråby, radarstilling, Runxendorf*

Rønshoved, antiluftskyts
Rønshoved, spærreballon
Rørkær, antiluftskytsstilling
Rørkær, løbegrave

S
Sandager, lyskaster
Smedeby Grube, løbegrav
Smedeby Grusgrav, attrapby
Smedeby Mark, lyskaster
Smedeby Mark, lyttepost
Stranderød, lyskaster
Stubbæk, luftmeldepost
*
Stubbæk, skyttehuller
Sæd, bunker
*
Søgaard, skyttehuller
Sønderborg, havnevagt

Sønderborg, luftmeldepost

Sønderborg, løbegrave
Sønderborg Kaserne, mineskole
Sønderhav, Gårdbæk Skov, løbegrave
Sønderhav, Gårdbæk Skov, maskingeværstilling

T
Taksensand Fyr, Nørreskoven på Als, kystvagt
Tinglev, skyttehuller
Tyskland, se nedenfor
Tørsbøl, lyskaster
*

U

Urnehoved, luftmeldepost øst for Bolderslev

V
Vilsbæk, attrapby
Vilsbæk Mark, Topperhøj, lyskasterstilling
*

Ø
Øster Gejl, attrapfabrik og brandsted
*
Øster Gejl, lyskasterstilling
Øster Ketting Mose, brandsted

Å

Aabenraa, bunkers
*
Aabenraa, skydebane
Årslev, armeret bro ved landevejen
Årslev, skyttehuller ved landevejen
Årslev, spanske ryttere ved landevejen


Tværgående

Grænsestillingen
(pansergrav)*


TYSKLAND
(Benyt evt. bogmærkefunktion i pdf-dokumentet)

Ellum Enge, Attrapflyveplads
Flensborg, antiluftskyts
Flensborg, luftbeskyttelsesbunkers
*
Flensborg, luftbeskyttelsestunneler
*
Flensborg, militærbunkers
*
Flensborg, pansergrave
Flensborg, spærreballoner

Billedet viser en af luftwaffe-soldaterne der arbejdede på luftmeldeposten på Nordborg Fyr .
Han hed Grube og kom fra Bremen. Billedet er fra 1942.
(©Jens Møller, Nordborg).


Gråsten Slot fungerede som SS-lazaret i slutningen af krigen.
(©Lokalhistorisk Arkiv for Gråsten By og Egn).Danske anlæg
(Se i øvrigt under "løse notater" nedenfor)

Emner

Antiluftskytsstillinger

Rødekro Plantage
     

Flygtningelejre
Hørup Klint ved Høruphav*
Rinkenæs, Rinkenæshus

Militærlejre

Rinkenæs, Rinkenæshus
*

Lyskasterstillinger
Sandager

                           


Danske anlæg
(Se i øvrigt under "løse notater" nedenfor)

Steder

H
Høruphav, forsøgsanlæg og flygtningelejr*

R

Rinkenæs, militærlejr og flygtningelejr*
Rødekro Plantage, antiluftskytsstilling
Sandager, lyskasterstilling
 Løse notater om alt det andet

Flystyrt, bomber, flygtninge, danske militære anlæg, gode historier mm
.
(Benyt evt. bogmærkefunktion i pdf-dokumenterne)

Sønderborg Kommune (28 sider, 23 billeder)

Aabenraa Kommune (112 sider, 100 billeder)


Martin Reimers ©2023                          Tlf.: 53 80 19 58                            E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk