Indledning om ringstillinger

Der har ligget mindst 4 små betonbunkers af type 58 C ved Kruså. 2 af de små bunkers findes endnu.

Generelt
De såkaldte Tobruks er lette observations- og maskingeværbunkers som der er bygget knap 2.000 af i Danmark under krigen. Endnu i dag er der bevaret mere end 1.000.
I princippet findes der 2 forskellige modeller. En lille hvor der blev brugt 11½ m3 beton til støbningen samt en større på 18 m3. Den store model har et indgangsrum på 1,9 x 1,9 m hvor der kunne installeres brændeovn og hvor der er plads til et par køjer. Begge typer har en vægtykkelse på 30 cm.

Tobrukbunkerne i Grænsestillingen
De 4 små bunkers lå nordvest, nord og nordøst for grænseovergangen ved Kruså. En var placeret i selve Kruså og de øvrige ved Bov, Harkær og Kollund. De skulle lukke hullet ved Kruså grænseovergang mellem Pansergraven langs grænsen og Flensborg Fjord mod øst.
Alle 4 bunkers har sandsynligvis haft hovedskudretning mod nordvest - nord og nordøst. De 2 bevarede bunkers ved Bov og Kruså har i hvert fald da indgangen til bunkerne vender stik syd.

                   
Tegning af ringstillingen i Tommeltotten i Kruså med hullet (rødt) der blev gravet ned til indgangen den 27.04.2004 for at typebestemme bunkeren.
Johannes Matthiesen fra Kragelund graver.
Da bunkeren lå i et fredet fortidsminde skete åbningen med alle tilladelser i orden og en repræsentant for Kulturarvsstyrelsen der overvågede forløbet.

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk