Lyskaster på Smedeby Mark

En kilde (Hans Christian Hansen) angiver at der 600 meter fra hans hjem blev anlagt en lyskasterstilling tæt på Kiskelund Plantage. Der var en tilhørende maskingeværrede. (1).
I stillingen var der en muret viktualiekælder. Efter sigende fandtes kælderen endnu i midten af 1980´erne.
Johannes Matthiesen og jeg tog ud for at lede efter spor af den i 2004. Chancerne var ikke store da skoven i området væltede i orkanen i 1999 og der var kørt med store skovmaskiner og pløjet i hele området. Terrænet var svært overskueligt og vi var efter en halv times søgen ved at opgive. Pludselig opdagede jeg en enligt voksende blodribs - mærkeligt. Ved nærmere eftersyn viste det sig at den tilsyneladende var plantet for at markere noget: Netop: Kælderen. Det lille murstensbyggeri var omhyggeligt ladet i fred og ligger endnu 60 år senere velbevaret og fin i skoven godt 100 meter nord for Tøndervej 40.


Det første glimt af den tyske viktualiekælder i
lyskasterstillingen på Smedeby Mark med en
blodribsbusk i forgrunden. April 2004.

Kælderen er ca. 1½ x 2 meter i udvendige mål og ca. 2 meter høj. Der er murstensafsatse indvendigt til 2 brede hylder og en ventilationsåbning gennem taget. I døråbningen sidder endnu hængsler og beslag fra døren.


Døråbningen i kælderen.


Døråbningen i kælderen set indefra med fint
muret tøndevælvet tagkonstruktion.

På vej ud fra området kom Johannes og jeg i snak med beboerne i ejendommen Tøndervej 40. Smaragdas Andresen fortalte at hendes svigerfar, som er død nu, boede på ejendommen under krigen. Han sagde at tyskerne i stillingen ikke boede derude - der var ingen barakker. Smaragdas mente også at han havde fortalt at der var antilufskyts i stillingen. (2).

Første gang tyskerne kom skulle have været så tidligt i krigen som den 1. maj 1941. 3 tyske motorcyklister kom drønende forbi huset og tværs gennem hegnet, der holdt kreaturerne inde på området, som dengang ikke var skovbevokset. 2 af køerne rendte ud af indhegningen og dukkede aldrig op igen.
Smaragdas fortalte også at hendes svigerforældre havde fået indlagt telefon af den tyske værnemagt i huset! Telefonen kunne ikke nå ud i stillingen og den var kun beregnet til opkald fra værnemagten. Når der blev ringet slog man i huset terning om hvem der skulle rende ud til de tyske soldater med beskeden. (2).På dette luftfoto fra september 1945 ses Tøndervej 40 nederst i billedet. Nord for ejendommen ses 3 aftegninger samt en flueklat ! (den midterste plet). Tingene kan muligvis være en splittervold om en lyskaster og en udgravning til en maskingeværrede samt kælderen.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).


Samme ejendom set fra nord-nordøst. 2003.
I dag er ejendommen nedrevet og et nyt hus bygget på stedet.


Kilder
1. Hans Christian Hansen (1985): Mine egne oplevelser omkring 2. verdenskrig 1939 – 1945. Skriftlige erindringer
    fra krigen omkring Bov, via Christian Jørgensen
2.
Smaragdas Andresen, Smedeby Mark (2004): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk