Lyskasterstilling ved Hokkerup (Tallingbjerg)

Sandsynligvis blev lyskasterstillingen ved gården Tallingbjerg mellem Hokkerup og Rønshoved oprettet i 1943. Axel Odel godkender den 12. juni 1943, som Udenrigsministeriets kommitterede i industrisager, den tvangskontrakt som den tyske værnemagt har indgået med gårdejeren, Christian Heissel om brug af arealet (3).
Lyskasterstillingen var den nærmeste til lyskasterstillingen ved Tørsbøl (2). Stillingen lå på marken ca. 100 meter vest for gården Tallingbjerg og 50 meter syd for vejen mellem Rønshoved og Hokkerup (4).


Ifølge en skitse bestod stillingen af en lyskaster og et lytteapparat, en generator i et skur, 2 barakker og et skur, et tårn, en maskingeværstilling samt lidt afsides et toilet (1).
Lytteapparatet var normalt overdækket med en presenning når det ikke blev brugt (5).
Der var mindst en sandvold (splittervold) omkring lyskaster og/eller lytteapparat. Græstørvene hertil kom fra en græsmark tilhørende eksportør Parelius i Aabenraa (5).

Thomas A. Hansen lavede en nat en skitse af stillingen til modstandsbevægelsen. Han var ude sammen med Bov Terrænsportsforening som han var gruppefører for. De øvrige kammerater (bl.a. Christian Jørgensen) lå i en grøft mens Thomas tegnede stillingen. Da Thomas kom tilbage opdagede han at han havde tabt sin tændte lommelygte. Han måtte tilbage efter den men blev heldigvis ikke opdaget. Skitsen kom til Sverige og endte i det såkaldte Stockholmsarkiv på det danske Rigsarkiv (1).


Skitsen af Tallingbjergstillingen som Thomas A. Hansen tegnede.
Tryk på kortet for at se det i stor størrelse.

Hans Peter Krogh fra Hokkerup har fortalt at han og hans kammerater som drenge måtte færdes i stillingen lige ind til det tidspunkt hvor splittervoldene blev bygget og lyskaster og lytteapparat placeret. Så måtte de ikke komme der længere.
Af og til fik Hans forældre besøg af tyske soldater fra stillingerne omkring Hokkerup, bl.a. Tallingbjerg, der købte mad og prøvede at bytte forskellige varer for mad. F.eks. fik Hans et par udmærkede skistøvler på den måde. (5).


Tallingbjerg i september 1945. Fotoet viser samme område
som kortet ovenfor. Dog er der medtaget lidt mere mod nord
så gården Tallingbjerg kan ses. Markhegn og skovkanten mod
syd kan genkendes fra kortet ovenfor.
Lyskasterstillingen fremstår ikke tydeligt på luftfotoet. Det
tyder på at installationerne er fjernet.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af
E 51 - 100).

Lyskasterstillingen ved Tallingbjerg blev med stor sikkerhed nedlagt før krigen sluttede (5).


Kilder
1. Christian Jørgensen, Kliplev (2002, 2003): Mundtlige oplysninger og skriftlige oplysninger
2.
Gerhard Schmidt, Ladegårdsskov i Gråsten (2002): Mundtlige oplysninger
3.
Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III

4.
Hans Frederik Bøjskov, Rønshoved (2005): Mundtlige oplysninger
5.
Hans Peter Krogh, Aabenraa (2005): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk