Brandplads på Frøslev Mark ved Bechmanns Plantage (Kristiansminde)

På Frøslev Mark i ”E Skrup” øst-sydøst for gården Kristiansminde havde værnemagten belagt mange hektar(?) med fliser, 50 x 50 cm, 20 cm tykke og med huller der blev fyldt med asfalt. Der var tilsluttet elektriske ledninger, så asfalten kunne antændes ved at trykke på en kontakt.
En eftermiddag slog lynet ned i ledningerne og antændte asfalten. Hele "byen" brændte og fliserne blev ikke senere fyldt op med nyt asfalt (1, 2, 3).
En lokal person der boede i Kolonisthuse husker intet om ovennævnte plads. Der er derfor nogen usikkerhed om pladsens placering eller eksistens. Der var også et sted vest-nordvest for Kristiansminde med betegnelsen "E Skrup". Muligvis lå brandstedet der (4).


Clausensten som sandsynligvis har været brugt ved brandstedet på Frøslev
Mark. Kragelundgård 2001.


Kilder
1. Johan Meyer: En mere sørgmunter historie. I: C. Stenz og R.P. Sørensen (1969): Bov sogn, side 413-415.
2. Møde om begivenheder under 2. verdenskrig i Bov og Holbøl sogne d. 29.03.2000. Afholdt af Historisk forening
    for Vis herred
3.
Historisk Samfund for Sønderjylland (1946): Besvarelser på spørgeskema om besættelselstidens historie. I:
    Landsarkivet for Sønderjylland, kasse nr 35. Bov Sogn. Johs. Meyer 15.11.1946

4.
Daniel Otzen, Padborg (2005): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk