Lyskasterstilling i Kollund Østerskov

Ved gården hvor Asmus Peter Thullesen boede under krigen på Østerskovvej (i dag nr. 53 a) var der placeret en lyskaster. Elisabeth Hansen, der er Peter Thullesens datter, har fortalt at stillingen både rummede en stor lyskaster og et lytteapparat (Horchgerät) der stod gemt bag hver sin jordvold (splittervold) samt en eller to barakker. Stillingen lå på marken kaldet Teglslette lige syd for ejendommen (3). Efter sigende var det den største lyskaster i hele området (muligvis med en diameter på to meter) (2). Der blev opsat elmaster fra gården Dubjerg en km vest for stillingen. På Dubjerg var der et privat elværk (2).


Et foto fra foråret 1944 af en demonteret barak. Stillingen er nedlagt og
anlægget ved at blive fjernet. Stien i forgrunden gik mellem barakken og
lyskasteren.
(Foto: Elisabeth Hansen, Holbøl).

Lyskasterstillingen blev anlagt i sommeren 1942 og blev sandsynligvis fjernet igen i slutningen af 1943 eller starten af 1944 (1). Den var ifølge Elisabeth i hvert fald væk i 1945 (3).
I en lejekontrakt fra den 22. februar 1943 mellem Peter Thullesen og den tyske værnemagt nævnes det at der fra sommeren 1942 til den 1. april 1943 blev udbetalt 80,- kr. i erstatning for afgrødetab på grund af lyskasterstillingen til Peter Thullesen. Det drejede sig om et areal på to tønder land. I samme kontrakt udbetaltes der 180,- kr. i erstatning for afgrødetab fra sommeren 1942 til den 1. april 1945 for 12 skyttehuller. Løbegraven, der sik-sakkede sig over Thullesens marker, er ikke omtalt i kontrakten. Det tyder på at den først blev anlagt senere i krigens tid. I oktober 1945 vurderes tyskernes anlæg og skader på Peter Thullesens ejendom. I den anledning fik han udbetalt 987 kr. hvoraf de 786 kr. var for at reetablere landbrugsarealerne ved at jævne løbegrav og splittervolde. Han fik ingen betaling for at fjerne en muret bunker men til gengæld kunne han beholde murstenene(1). Den omtalte bunker var givetvis et lille underjordisk rum til opbevaring af madvarer. Elisabeth har ingen erindring om det.

Elisabeth har fortalt at de ca. ti tyske soldater ved lyskasteren holdt sig for sig selv. De boede i stillingen og havde kok der lavede mad til dem. Der var ikke adgang for Elisabeths familie. Den tyske officer, der var chef for lyskasterstillingen, var en temmelig nazistisk tysker fra Steiermark (3).


Familien Thullesen nyder pinsesolen 1944 i lyskasterstillingen efter den er
nedlagt.
Det ser ud til at de sidder op ad en større splittervold og at der i
baggrunden er en mindre splittervold der kunne skjule lyskaster eller
lytteapparat.
Fra venstre mod højre er det Margrethe Thullesen og hendes mand Asmus
Peter Thullesen samt deres søn Gothardt Thullesen. Det er datteren,
Elisabeth Thullesen der har taget billedet. Thullesens boede på gården lige
nord for lyskasterstillingen.
(Foto: Elisabeth Hansen, Holbøl)

Når allierede flyvere nærmede sig Flensborg opdagede familien Thullesen det ofte før flyene overhovedet viste sig på himlen. Det startede med at soldaterne i lyskasterstillingen begyndte at råbe og regere. De havde åbenbart fået direkte telefonisk besked. Derefter kunne Thullesens høre at sirenerne i Flensborg gav et forvarsel der bestod af en enkelt tone, og endelig startede den egentlige luftalarm i Flensborg med den karakteristiske stigende og faldende hylen.
Lyskasteren var ofte i aktion om natten og det hændte også at der blev skudt med maskingeværer efter overflyvende allierede fly. Det skete blandt andet den 24. september 1942 hvor gården Dubjergs udlænger nedbrændte på grund af brandbomber udkastet fra et allieret bombefly (3).


Luftfoto fra september 1945 hvor Thullesens ejendom ses midt i billedet.
Lyskasterstillingen har sikkert været nedlagt mindst et år på dette
tidspunkt og det ser ud til at det eneste der er tilbage er jordvolden
(splittervolden) omkring stedet hvor lyskasteren stod lidt syd for
ejendommen. Den ses som et lille lyst rektangel i marken.
Lytteapparatet stod lidt længere sydpå og barakken eller barakkerne var
placeret øst for lyskasteren. Lige syd for splittervolden ses meget tydeligt
den senere anlagte løbegrav (3).
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 101).


Kilder
1. Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III
2. Asmus Jessen, Kollund (2006): Mundtlige oplysninger
3. Elisabeth Hansen, født Thullesen, Holbøl (2006): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk