Lyskaster ved Stranderød

I vejkrydset mellem Fjordvej og Stranderød stod der muligvis en lyskaster (1).
Der er dog flere lokale som ikke erindrer lyskasteren (2).


På dette billede fra august 1945 er der ingen spor af lyskasteren hvor den
efter sigende stod i vejkrydset hvor Stranderød fra syd løber ud til Fjordvej.
Benniksgård i Rinkenæs ses øverst til højre i billedet og Krusåvej kan kendes
på de karakteristiske allétræer.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E51-147).


Vejen Stranderød ses til venstre i billedet og Fjordvej mod Kruså til højre.
Lyskasteren skulle have ligget midt i billedet på den anden side af Stranderødvejen.
Fotografiet er taget mod sydvest. 31.12.2004.


Endnu et billede fra december 2004 af lyskasterens formodede placering
foran det lille hus i baggrunden. Stranderødvejen ses til højre i billedet og
Fjordvej løber mellem Benniksgårds golfbane og huset i baggrunden.
Foto mod nord.


Kilder

1. Willy Hinrichsen, boede i Rinkenæs under krigen; Rinkenæs (2004): Mundtlige oplysninger
2. Svend Gram, boede i Stranderød under krigen; Padborg (2005): Skriftlige og mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk