Maskingeværstilling ved Kiskelund

Vest for gården Mulsmark lå der under krigen en maskingevær- eller maskinkanonstilling hvorfra der kunne skydes på langs ad Aabenraavej i retning af Kruså. Stillingen var placeret strategisk godt med frit udsyn mod syd højt på en bakke. Kurt Jensen der er opvokset i huset lige øst for stillingen har fortalt hvordan stillingen var placeret med en vold ud mod den lille markvej mellem hans forældres hus og grusgraven vest for (1).


Maskingeværstillingen vest for gården Mulsmark
hvorfra man kunne bestryge Aabenraavej i retning af Kruså.
I søen på kortet smed værnemagtens soldater på vej
hjem til Tyskland efter krigen så meget ammunition
og så mange våben at børnene i huset af sikkerheds-
mæssige grunde fik forbud mod at bade i den. Selv
nogle gasgeneratorer til biler røg ud i søen.
Siden er søen delvis fyldt op (1).

(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).


Udsigt mod syd langs Aabenraavej fra bakken nær Kiskelund hvor
maskingeværstillingen har ligget. Måske var geværet netop placeret bag de
store sten i forgrunden der er lagt pænt på række.
Markvejen nedenfor stillingen er i mellemtiden pløjet op. 2007.


Kilder
1. Kurt Jensen, Bovrup (2007): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk