Lyskasterstilling ved Hønsnap

Lige vest for Hønsnap lå der en lyskasterstilling. Der var en lyskaster med en diameter på 2 meter og et lytteapparat - begge med splittervolde omkring. Desuden lå der en beboelsesbarak og en viktualiekælder i stillingen (1, 4). Stillingen var bemandet af ca. 10 mand (5).
Lyskasterbatteriet havde sandsynligvis nummeret 1/Schein 609 (6).
Stillingen lå på Morten Jørgen Nissens grund (Bygaden 4) (7).
Mellem lyskasterstillingen og Hønsnap lå der i krigens sidste tid et raketbatteri.

I Hønsnap lå der desuden en tysk kantine, et vagttårn og et værksted.


Lyskasterstillingen ved Hønsnap. 
Adgangen til stillingen skete umiddelbart øst
for grusgraven (4).
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen
03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).

Den 24. september 1942 blev et 4-motors engelsk bombefly indfanget af lyskasteren. Det var af typen Handley Page Halifax II. Flyet forsøgte at komme under lysstrålen, men ramte nogle træer og styrtede. Det kom lavt over Hans Mørcks hus i Sønderbjerg. Det blev splintredes i Elsø Mose syd for gården Mulsmark. Alle 7 ombord blev dræbt. Der lå brandbomber i området fra flyet efter styrtet. (1, 2, 3, 4).

Thomas Petersen, der boede i Hønsnap under krigen, fortæller om flystyrtet:
Jeg så flyet blive fulgt af flere lyskastere. Til sidst kom det så lavt at det kun var lyskasteren i Hønsnap der kunne nå det. Flyet blev blændet af lyskasteren og styrtede. Jeg gik derop for at se. Det var dog umuligt at komme til flyet da der var tysk vagtmandskab på stedet.
Jeg gik tilbage og kom undervejs forbi eneboeren Peter Tørvestrygers lille hus ude ad Elsøvej. Der fik jeg en ubehagelig overraskelse: Peter lå død i huset.

Tyskerne fra stillingen hentede vand hos os i Hønsnap. Et stykke tid efter flyet var styrtet, fortalte de stolt at de havde fået en militær belønning for at have blændet det allierede bombefly så det styrtede (4).


Rester fra Halifaxflyet der styrtede i Wistofts skov / Elsø Mose. Bunden af
en brandbombe, et stykke aluminium med nagler og 2 stykker plexiglas
- det ene brunmalet. 2004.

Syd for grusgraven lige sydvest for barakken lå der en muret viktualiekælder. Den lå der i mange år efter krigen indtil hele området blev bortgravet til grus i 1990´erne (4).

Lyskasterstillingen blev ryddet og forladt af det tyske personel ca. 1 måned før krigen sluttede (4).


Kilder
1. Christian Jørgensen, Kliplev (2002, 2003): Mundtlige oplysninger og skriftlige oplysninger
2. Hans Mørck, Sønderbjerg syd for Vilsbæk (2002): Mundtlige oplysninger
3.
Hans Christian Hansen (1985): Mine egne oplevelser omkring 2. verdenskrig 1939 – 1945. Skriftlige erindringer
    fra krigen omkring Bov, via Christian Jørgensen

4. Thomas Petersen, Dalsgård (2004): Mundtlige oplysninger
5.
Historisk Samfund for Sønderjylland (1946): Besvarelser på spørgeskema om besættelselstidens historie. I:
    Landsarkivet for Sønderjylland, kasse nr. 35. Holbøl Sogn. Magda Frederiksen 11.12.1946

6.
Søren Flensted: (2001-2005): Skriftlige oplysninger
7. Torben Ølholm, Hønsnap Mark: (2015): Skriftlige oplysningerAnlæg ved Hønsnap

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk