Tunneler ved Kruså

Den tyske værnemagt var, da krigen sluttede, ved at grave 2 -3 underjordiske gange i en skovklædt skrænt i Åbjerg Skov. Resterne af de sammensunkne gange kan stadig ses i skoven ca. 100 meter øst for det sidste hus på Madeskovvej (nr. 13) (1) der dengang kaldtes Æ Majskov (2). Tunnelerne ligger ud til og lige nord for skovvejen.
Det er usædvanligt at tyskerne lavede underjordiske gange i Danmark under krigen. Det vides ikke hvilket formål minegangene havde.
Peter Hansen, som boede med sine forældre i huset på Madeskovvej, har fortalt følgende: Det var tyskere i gult arbejdstøj der lavede gravearbejdet. De tog retur over grænsen hver dag når arbejdsdagen sluttede.

En dag kom deres chef ind og spurgte Peters far om han hørte BBC i radioen. Ja, sagde Peters far. Godt sagde tyskeren. Så kom han ind og lyttede med. Når han hørte radio hos Peters forældre, var en af de tyske soldater posteret uden for som vagt for at deres chef ikke skulle blive opdaget.

Da krigen sluttede sagde tyskerne at nu forlod de området og at Peters far kunne hente hvad han ville. Det blev til adskillige spader og skovle.
Peter var inde i 2 af de underjordiske gange. De var temmelig dybe og sik-sakkede ind i bakken. De var afstivede med jernbanesveller og der var jordvolde foran (1).


Den vestligste af de 2 - 3 tunneler. 2004. Man kan se endnu en
sammensunket gang ca. 20 meter øst for og muligvis endnu en længere
østpå. Den sidste kan Peter Hansen dog ikke huske (1).Kilder
1.
Jørgen Peter Hansen, Kruså (2003 og 2004): Mundtlige oplysninger.
2.
Kurt Jensen, Bovrup (2007): Mundtlige oplysninger

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk