Løbegrave ved Kragelund

I Kragelundområdet fandtes der en del løbegrave som var lavet i forbindelse med Grænsestillingen (pansergraven). Sik-sakkende løbegrave var det almindeligste men der fandtes langs markhegn også de såkaldte traverserende løbegrave.


Sik-sak løbegrav i Fårhus Plantage

I Fårhus Plantage syd for Kragelund er der bevaret et meget fint stykke løbegrav. Johannes Matthiesen, der bor i nærheden, har i en årrække sørget for at der ikke skete skader på løbegraven ved plantning og udtynding i skovstykket.


Det bevarede løbegravstykke i Fårhus Plantage.


Mandskabsskjul i Fårhus Plantage

På luftfotos fra 1945 kan man se at der med regelmæssige mellemrum var placeret nedgravede og træforede mandskabsskjul. De hed på tysk Unterstände men kaldes også for bunkers eller shelters.

I 2003 byggede Johannes Matthiesen en kopi af et lille mandskabsskjul i løbegraven hvor det oprindeligt havde ligget og som Johannes kunne huske det.


Christian Jørgensen og Johannes Matthiesen ved kopien af
mandskabsskjulet i løbegraven i Fårhus Plantage. 2003.


Traverserende løbegrav øst for Plantgård
Vest for Kragelund og øst for Plantgård er der bevaret
et sjældent stykke traverserende løbegrav på godt 50 meter (1, 2).


Bevaret traverserende løbegrav vest for Kragelund.


Shelter nordvest for Hjortholm
Der var lagt et lager frem af træ og andre byggematerialer til et shelter på en terrænforhøjning nordvest for Hjortholm. Krigen sluttede inden den blev bygget. Byggematerialerne lå på Hjortholms jord, og ejeren – Lorenz Jacobsens far – var vældig interesseret i at overtage dem da krigen sluttede. Han turde ikke snuppe dem af frygt for straf, og nåede (desværre) ikke at få fat i tingene inden de blev fjernet (1).


Maskingeværstillinger eller ammunitionsskjul  i Kunstmanns Skov
I forbindelse med den løbegravslinjen syd for pansergraven blev der udgravet 3 maskingeværstillinger ca. 300 m nordvest for flyvepladsen i midten og i østsiden af Christian Kunstmanns skov. Det var ca. 1,5 m dybe huller (4).
Hullerne benævnes dog også som ammunitionsskjul. Ca. 2 x 2 meter og 2 meter dybe. Beklædt med rafter indvendigt og græstørv på taget (3).
I dag kan hullerne ses som 3 små lavninger på nogle få kvadratmeter hver.Kilder
1.
Lorenz Jacobsen, Hjortholmgård, Kragelund (2001): Mundtlige oplysninger
2. Lorenz Peter Junior Christiansen, Ny Kragelundgård, Kragelund (2001): Mundtlige oplysninger

3. Anthon J. Thygesen, Bov (2002): Mundtlige oplysninger
4. Peter Thomsen: Tiden i Kragelund under 2. Verdenskrig. I: Historisk Forening for Vis Herred (1985): Fra Bov
    Museum, side 57-61. Desuden mundtlige oplysninger år 2001.

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk