Maskingeværstilling ved Kollund Østerskov

I skoven Kollund Østerskov, også kaldet Dyrehave, er der bevaret flere udgravninger fra krigens tid. Specielt to af dem har et meget karakteristisk udseende og tolkes som maskingeværstillinger. Efter alt at dømme havde de skudretning mod syd ned mod Flensborg Fjord.


Maskingeværstillingerne i Dyrehave (MG-stillinger) samt øvrige tyske anlæg i området.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E 51 - 101).

   
Foto af den ene af de to MG-               Skitse af MG-stillingerne.
stillinger set fra vest, 2006.                 Skudretningen formodes at
                                                      være mod syd.
                                                      Stillingerne er ca. en meter dybe
                                                      og "armene" ligner små stykker
                                                      løbegrave.


Kilder

Ingen

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk