Skydebane ved Andholm

Den 15. april 1945 forpagtede den tyske værnemagt ved Oberzahlmeiser Mäker fra Regiments Stab und Einheit Grenadier Ersatz Regiment 58(!) 20 hektar af landmand Knud Jepsen der ejede den nordligste af de tre gårde i landsbyen Andholm nord for Rødekro. Værnemagten brugte især arealet til skydeøvelser med løst krudt og fægtninger med bajonet men der blev også skudt med skarpt hvorfor der var lavet flere mindre ca. 1 meter høje skydevolde og små løbegrave.
Øvelsesterrænet var en stor flad græsmark som Knud Jepsen havde brugt til græsning med kreaturer (1).

Alfred Lassen fra Rødekro boede på den tidligere Fårhus Kro ud til Ribevej ca. en kilometer syd for øvelsesterrænet. Alfred fortæller følgende:
"Jeg gik i skole fra 1938 til den 25. marts 1945, så jeg kan huske alle de tyske soldater der lå på Rødekro skole, samt på gæstgivergården og Jernbanehotellet i Rødekro. Hver dag gik de ud i Knud Jepsens Plantage og mark, hvor de havde et areal på ca. 20 tdr. land, hvor de holdt øvelse i skydning med løst krudt, samt bajonet – fægtning. Der lå de ca. 3 mdr. hvorefter de blev sendt til fronten" (1).

Soldaterne gik frem og tilbage mellem Rødekro og øvelsesterrænet hver dag. Enkelte officerer red dog. De havde hestene stående ved Gæstgivergården i Rødekro. I Rødekro benyttede værnemagten også smedens lokaler til materialer og heste.
Alfred husker flere af de tyske soldater. En Oberfeldwebel der hed Herbert Krebel og kom fra Dresden besøgte af og til Alfreds forældre med en kammerat for at få kaffe. Soldaten Ernst Smidt fra Koblenz hjalp Alfreds far i høsten 1943 eller 1944. Det tjente han lidt ekstra penge ved.


Skydebanen lå på den store græsmark lige øst for Knud Jepsens Plantage.
I nordkanten af plantagen løber "Vendersvold" og i plantagen ligger meget
velbevarede betonbunkers fra et jernbanekanonbatteri tyskerne byggede
under 1. verdenskrig som en del af Sikringsstilling Nord.

(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen Sensommer 1945. Udsnit af E55-100).


Kilder
 1. Alfred Lassen, Rødekro (2007): Mundtlige oplysninger samt skriftlige oplysninger via Ellen Jensen, Hovslund St.

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk