Lyskasterstilling ved Holbøl, Undelev

Der lå en lyskasterstilling ved Hokkerupvej lige syd for de 2 gårde i Undelev.
Der var en tilhørende barak og vold omkring lyskasteren (1).
Stillingen blev anlagt allerede i 1941 eller 1942 (3).
Den 12. juni 1943 godkendte og underskrev Udenrigsministeriets kommitterede i industrisager, Axel Odel, Værnemagtens kontrakt med gårdejer Hans J. Moos om leje af et areal til lyskasterstillingen (2).

Kommisbrød
Fr. Ernst Christiansen tjente på den østlige af de to gårde i Undelev hos Hans Moos (Undelevvej 12). Ernst fortæller at de ældre tyske soldater i stillingen hentede mælk på gården. En gang var de løbet tør for rugbrød og lånte nogle brød på gården. Senere afleverede de et par udmærkede tyske rugbrød som tak for lån - såkaldte "kommisbrød" (3).


På dette luftfoto fra den 3.september 1945 ses resterne af stillingen.
Midt på arealet ligger en splittervold bag hvilken den store lyskaster på 1,5
eller 2,0 meter lå (1, 3)
Nederst til venstre i det indrammede område ses muligvis en tyske barak.
Et vidne husker ikke denne barak men husker at der lå en barak midt på
arealet tæt ved lyskasteren. Der var også let antiluftskyts i stillingen (1).
Et andet vidne husker at der var et par barakker i stillingen som lå lidt fra
vejen der fører op til Undelev (5).
Helt til højre i billedet ses en dyb grusgrav som stadig findes og landsbyen
Holbøl ligger til venstre i billedet.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).


Eksempel på en tysk lyskasterstilling fra Tørsbøl ved Gråsten.
Fra venstre ses barak samt lytteapparat og lyskaster med splittervolde.
Man må formode at flere af lyskasterstillingerne i Bov Kommune var
opbygget efter samme grundmodel - I stillingen ved Undelev var der dog
kun en barak.
(Lokalhistorisk Arkiv for Gråsten By og Egn)

Der blev flyttet en tysk barak hen til en gård på vejen Kongenshøj efter krigen. Sandsynligvis kom barakken fra lyskasterstillingen.
Barakken er skalmuret og findes endnu (1).


Den skalmurede barak på vejen Kongenshøj ved Holbøl. 2004.

I øvrigt så det ud til at telefonledninger fra flere stillinger samledes i lyskasterstillingen (4).


Kilder
1. Lorens C. Hansen, Holbøl (2004): Mundtlige oplysninger
2.
Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III

3. Fr. Ernst Christiansen, Kollundbjerg (2005): Mundtlige oplysninger
4.
Svend Gunnar Carstensen, Vilsbæk Mark (2006): Mundtlige og skriftlige oplysninger
5.
Johan Kristian Bahlke, Sæby (2008): Skriftlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk