Raketbatteri ved Kruså

Ca. 700 meter nord-nordøst for lyskrydset i Kruså lå der et raketbatteri. Der er 7 cirkulære affyringsramper i rektanglet og der står tilsyneladende to mindre barakker nord og nordvest for affyringsramperne.


Raketstilling ca. 700 meter nord-nordøst for krydset i Kruså. Pladsen
ses tydeligt øverst på luftfotoet som et kvadrat.
I øvrigt kan man til højre i billedet se tørvedynd lagt op til tørring fra en
mose lige øst for.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).

                
Billeder andetsteds fra. 1945 (1).

I 2006 dukkede endelig et par korte beskrivelser af anlægget op i Landsarkivet for Sønderjylland.
I en erstatningssag fra august 1944 nævntes at arealet, hvor stillingen var anlagt, ejedes af Statens Jordlovsudvalgs tilhørende ejendom Krusågård som bestyredes af Nis Petersen. Det omtaltes at den tyske værnemagt havde beslaglagt arealet på ca. ½ tønde land i marts 1944 uden nogen aftale med jordlovsudvalget eller bestyreren. Det fortaltes videre at stillingen var anlagt midt i en roemark og at der var opført en del barakker med maskingeværstilling samt bygget underjordiske rum og huller.
Sognefogeden i Bov, Johan Meyer, oplyste i oktober 1944 at der var skyttegrave, betonunterstände og mange master i stillingen (2).

Peter Hansen, der boede i Kruså, fortæller:
Jeg var karl på gården Mulsmark nord for Kruså i efteråret 1944. Min ene albue var skadet og jeg gik et par dage hjemme hos mine forældre i vores hus bag Krusågård.
Min lillebror og jeg fik lyst til at snige os ind på raketbatteriet for at se nærmere på stillingen. Vi sneg os fra skog til skog (hobe af kornneg).
Da vi var kommet helt hen til stillingen, kastede min lillebror en sten på en af tyskernes cykler - Han hadede dem. Dumt gjort. Det varede ikke mange sekunder før der stod en tysker og pegede på os med sin pistol. Vi var afsløret og måtte følge med. Da vi kom hjem fik min lillebror smæk og jeg løb tilbage til Mulsmark hvor jeg tjente (3).


Kurt Jensen fra Kiskelund har fortalt at barak 1 på
billedet fungerede som bolig for Alma og August
Mosager som boede der med deres forældre efter
krigen (4).

(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945.
Udsnit af E 51 - 100).
Kilder
1. Amerikanske efterretningsrapporter: US army IR 9-1985-2 1945 og TO 39B-1A-9 1945
2. Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III. Løbenumre (gamle): 392, 412, 413, 431, 432, 454, 475,
    500, 501, 526, 527, 557, 587, 614, 642, 667, 693, 720, 749, 780 og 832
3. Jørgen Peter Hansen, Kruså (2003 og 2004): Mundtlige oplysninger
4. Kurt Jensen, Bovrup (2007): Mundtlige oplysninger


Raketbatterier

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk