Bunker i Sæd


Bunkeren
I Sæd ligger der en betonbunker i feltmæssig udførelse med tynde vægge lige syd for det nedlagte mejeri på Ubjergvej. Bunkeren var forbundet med løbegrave under krigen. Mejeriet og grunden hvor bunkeren blev bygget på, var beslaglagt af den tyske værnemagt.


Bunker i Sæd bag det gamle mejeri. www.avlg.dk, Martin Reimers
Bunkeren er markeret med en rød ring lige syd for Sæd mejeri.
Indeholder data fra Geodatastyrelsen. Luftfoto sensommeren 1945. Sept. 2013.


Muligvis er bunkeren bygget efter september 1944, da der har været tyske byggetropper (Bautruppen) i området i efteråret 1944 i forbindelse med byggeriet af forsvarsstillingen langs grænsen der var en del af Friservolden.


Det er usikkert hvilken funktion bunkeren har haft men flere ting tyder på at den har skullet beskytte en generator.
Der er et udluftningssystem med indtag i gulvhøjde i hver side og udgang i loftet.
Der har været slået hul i betonvæggen i vestsiden af sydmuren og hullet er efterfølgende lukket med mursten. Muligvis har hullet været lavet for at kunne få generatoren ind og senere ud igen.
I indgangspartiet mod syd er der huller til beslag i østsiden som kan tyde på at der har været monteret en dør eller port (1).

Efter sigende ligger der to lignende bunkers i Rejsby Enge og ved Kongeåen (2).


Nedenfor følger en serie billeder som alle er taget af Leif Petersen, Haderslev (kilde 1) i februar 2005.

Betonbunker i Sæd. www.avlg.dk. 2. verdenskrig. Martin Reimers
Indgangspartiet i sydsiden.

Betonbunker i Sæd. www.avlg.dk. 2. verdenskrig. Martin Reimers
Tilmuret hul ses i venstre side.

Betonbunker i Sæd. www.avlg.dk. 2. verdenskrig. Martin Reimers     Betonbunker i Sæd. www.avlg.dk. 2. verdenskrig. Martin Reimers
Sydvæggen af mursten. Udluftning ses i loft.        Vestvæggen med tillukket luftindtag.

Bunker i Sæd. www.avlg.dk. 2. verdenskrig. Martin Reimers     Bunker i Sæd. www.avlg.dk. 2. verdenskrig. Martin Reimers
Vestvæggen.                                                  Østvæggen med hylde og indtag for frisk luft.

Bunker i feltmæssig udførelse. Sæd. www.avlg.dk. 2. verdenskrig. Martin Reimers
Østvæggen med hylde.


Forsamlingshuset
Overfor det nedlagte mejeri ligger forsamlingshuset. Det blev brugt til indkvartering af tyske tropper det meste af besættelsen (1) men det er usikkert om de har haft noget med bunkeren at gøre (1).


Kilder
1. Leif Petersen, Haderslev (2006 og 2013): Skriftlige oplysninger og billeder
2. Torben Thorsen, Esbjerg (2006): Skriftlige oplysninger


Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk