Indledning om bunkers

Atlantvolden
I Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner er der flest betonbunkers at se på Rømø. De blev bygget som en del af Atlantvolden i sidste del af krigen som et forsvarsværk mod en allieret invasion. På Rømø blev der bygget ca. 52 betonbunkers hvor de fleste er bevaret endnu.
Atlantvolden strakte sig fra Biscayen til Nordnorge. Den bestod af tusindvis af betonbunkers med tilhørende anlæg.

Bunkers på Rømø
På Rømø kan man opleve "rigtige" regelbau-bunkers der typisk har to meter tykke vægge og lofter. De blev bygget i forbindelse med radarstillingerne på øen og til at forsvare øen mod allieret landgang ved Lakolk. De fleste er bevaret herunder Mammutbunkeren der er Sønderjyllands største. Nogle af dem er umiddelbart tilgængelige og andre kun på guidede bunkersvandringer som Tønnisgaard Naturcenter arrangerer.


Hovedgangen i Mammutbunkeren.
Til venstre ses trappeindgangen og apsis til radio
med teleskopantenne.
Lige frem ses gasslusen mellem de to dørkarme
og bagerst ses starten af det store radarrum.
Til højre ses skydeskåret fra det ene nærkamprum.
16.08.1991.

 

Friservolden
I den vestlige del af området er der bevaret en del enmandsbunkers især på den tyske side af grænsen. Desuden er der bevaret to af mindst fire ringstillinger, såkaldte Tobruks, i Kruså-området på den danske side af grænsen. Begge dele var sandsynligvis en del af den såkaldte Grænsestilling der fulgte den dansk-tyske grænse. Stillingen var en af seks vest-østgående spærrestillinger i forbindelse med Friservolden der skulle løbe langs den tyske vadehavskyst. Friservolden med tilhørende spærrestillinger skulle forstærke Atlantvolden i Tyskland men blev ikke bygget færdig før krigen endte. Den bestod primært af tankgrave med tilhørende løbegrave, skydestillinger og skjul.

Enmandsbunkers
Der er indtil videre fundet 26 enmandsbunkers ved Rudbøl, Møllehus og Sæd men der har sikkert være en del flere. I hvert enmandshul har der kunnet stå en soldat. Bunkerne er bygget ind i digerne med hovedskudretning mod nord hvor man kunne frygte fjenden ville komme fra.
Desuden er der fundet en enkelt afvigende enmandsbunker ved Bov.


De små runde enmandsbunkers stikker betontoppen op ad græsset
på dette foto fra Rosenkranz på den tyske side af grænsen.
December 2006.


Ringstillinger
De såkaldte Tobruks, type 58 C, fandtes på strategiske steder ved overgangen ved Kruså. De var kraftigere bygget end de tyndvæggede enmandsbunkers med et lille forrum i hver. Da vægtykkelsen kun var 30 cm er flere af dem fjernet siden krigen.


Vagtbunkers i Aabenraa
I Aabenraa blev der under krigen bygget 3 små skydestillinger i mursten på strategiske steder. De var placeret på fortovene og forsynet med skydeskår.


Den nordlige bunker ved den danske borgerskole i Nygade.
Fotograf: Alma Nielsen. Copyright Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.Beskyttelse af Flensborg
Der gemmer sig resterne af en større bunkers i jorden ved Kollund. Her lå en af tre større antiluftskytsstillinger, benævnt Kollund Flak, til forsvar af Flensborg. Bunkeren er ikke synlig og ikke typebestemt men den var givetvis større end en ringstilling da der efter krigen nogle år blev holdt grise i den!


Bunkers i Flensborg

De fleste og største betonanlæg i området kan ses i Flensborg. Her findes betonbunkers til beskyttelse af civilbefolkningen og til andre formål. Der skulle være bygget ca. 150 betonbunkers i Flensborg under krigen men kun få er hidtil fundet og det er usikkert hvor mange af dem der er bevaret.

Beskyttelsesbunkers
Der skulle være bygget 21 beskyttelsesbunkers som kunne rumme knap 10.000 personer. Den største type var den overjordiske T 750 der kunne rumme 750 personer. Der blev bygget fire  hvoraf den ene endnu findes på Marinefernmeldeschules område i Mürwik.
Desuden er der bevaret underjordiske beskyttelsestunneler og beskyttelsestårne i Flensborg.


Andre bunkers
I Kelstrup Plantage er der bevaret en skydebane med en lille underjordisk markørbunker.

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk