Antiluftskyts i Kiskelund Plantage

Der har, ifølge en opgørelse fra den 20. august 1946, ligget hele fire kanonstillinger i plantagen, 1.580 m løbegrav og 10 bunkers (af jord og træ). Ordet kanonstilling skal nok tolkes som antiluftskytsstilling (flak) (2).
På luftfotoet nedenfor fra 1945 ses en af de formodede antiluftskytsstillinger.


Måske er det en antiluftskytsstilling i Kiskelund Plantage der ses på dette
luftfoto fra 1945 som en eller flere lyse pletter. Endnu i dag kan man møde
adskillige større og mindre udgravninger på stedet.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).

Den 17. juni 2006 drog en gruppe medlemmer af Sønderjyllands Amatørarkæologer efter aftale med Gråsten Statsskovdistrikt og Museum Sønderjylland til plantagen for at undersøge den formodede antiluftskytsstilling på fotoet ovenfor. Området blev undersøgt med metaldetektorer. De eneste relevante effekter der blev fundet var nogle enkelte projektiler fra pistol eller maskinpistol samt nogle kraftige jernhager.


Seks projektiler fundet nær krydset Grubevej-Ungarervej i Kiskelund Plantage.
2006.


Fire kraftige bygningsjern, såkaldte spidsklammer, blev også fundet af
Sønderjyllands Amatørarkæologer ved krydset Ungarervej-Grubevej.
De har muligvis været brugt til at holde træstolper og tag sammen i
værnemagtens nedgravede træbeklædte bunkers i plantagen. 2006.

I den øverste del af Smedeby Grube på vestkanten af gruben fandtes der omkring 1985 et plateau med betonfundamenter. Ved en eftersøgning i 2006 med Sønderjyllands Amatørarkæologer kunne fundamenterne desværre ikke genfindes (1).


Kilder
1. Dan Hansen, Holbøl (2004, 2006): Billeder, skriftlige og mundtlige oplysninger
2. Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III. Løbenumre (gamle): 392, 412, 413, 431, 432, 454, 475,
    500, 501, 526, 527, 557, 587, 614, 642, 667, 693, 720, 749, 780 og 832

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk