Lyskasterstilling på Frøslev Mark ved Bechmanns Plantage (Kristiansminde)

I kanten af plantagen vest for gården Kristiansminde havde værnemagten en lyskasterstilling. Den bestod af en større barak med en lille kælder inde i skoven. I skovkanten på skovsporet stod en lille barak med en generator til at lave strøm til lyskasteren. Fra generatorskuret gik der et kabel med strøm ud til selve lyskasteren der stod et stykke derfra på en mark. Lyskasteren var en mindre model (sikkert 60 cm i diameter), og den blev brugt under krigen. Ca. 20 meter fra lyskasteren stod et lytteapparat eller en radar. Tilsyneladende var der ikke jordvolde (splittervolde) omkring lyskaster eller radar.
Stillingen er ganske interessant da der endnu er bevaret både rester af den murede kælder samt pladsen hvor beboelsesbarakken har ligget (1).
Omkring år 2000 besøgte en ældre pensioneret købmand fra Hamborg Kristiansminde. Han havde været soldat i lyskasterstillingen under krigen (2).


Lyskasterstillingen ved Kristiansminde ses til venstre på kortet.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E 52 - 5076).


Lorens Wortmann, Herluf Sørensen, Daniel Otzen og Johs. Matthiesen
betragter resterne af kælderen på barakpladsen i Beckmanns Plantage. 2005.

           
Den forfaldne murstenskælder i østenden af barakpladsen ved Kristiansminde.
Det har givetvis været en kælder til madvarer. Kælderen har murstenskonsoller
til at bære en træhylde lige som i den bevarede kælder i lyskasterstillingen
på Smedeby Mark. 2005.


Kilder

1) Daniel Otzen, Padborg (2005): Mundtlige oplysninger
2) Herluf Sørensen, Kristiansminde (2005): Mundtlige oplysninger


 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk