Attrapby i Kiskelund Mose
(Storemose - Elsø Mose)

Nord for Elsøvej tæt på stedet hvor 2 afvandingskanaler mødes byggede tyskerne 2 små bygninger af leca-agtige sten på ca 19 x 19 x 50 cm. Hvad de skulle bruges til er usikkert men muligvis aflede opmærksomheden fra raketbatteriet i nærheden, når de allierede fly kom ind over området.
Da husene blev fjernet efter krigen genbrugte man stenene. En del af dem skal efter sigende sidde i den sydlige gavl på udhuset af det sydligste af de 2 huse øst for Kiskelundgård (Elsøvej 8) (1).


Kilder
1. Hans Peter Schmidt, Smedeby Mark (2003): Mundtlige oplysninger.

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk