Løbegrave på Kollund Bjerg

I plantagen på Kollund Bjerg er der bevaret flere hundrede meter løbegrave. Et mindre stykke på vestsiden er bevaret i fin stand. Det midterste stykke er delvis udjævnet mens det længste stykke som strækker sig langs plantagens nordøstside er bevaret i rimelig stand.


Billeder af løbegraven i plantagen på Kollund Bjerg.
På fotoet til højre ses et lille stykke bevaret løbegrav til venstre for
skovsporet. Resterne af løbegraven ligger som perler på en snor op langs
skovsporet. Hvor selve sporet løber er graven jævnet. 2003.


Et usædvanligt farvebillede fra Kollund Bjerg taget af læge Hans Lorenzen i
Bov ca. 1946. Til venstre i billedet ses meget tydeligt en af sik-sak
løbegravene ved Kollund Bjerg. Billedet er taget mod øst. Længst til højre
ses en af lygtepælene langs landevejen mellem Kruså og Gråsten.
Fotograf: Hans Lorenzen, Bov. Bov Museum.


Samme sted som på fotografiet ovenfor. 31.12.2004.


Formodede løbegrave ved Kollund Bjerg indtegnet med blå streg.
De 2 fotografier ovenfor er taget ved det røde kryds, og den røde streg
indkredser det område der er med på billederne. I plantagen på Kollund
Bjerg er dele af løbegraven bevaret.
Vejen med allétræer er Sønderborgvej nord for Kollund. Vejen ned mod
underkanten af kortet er Nørrevej.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).

Løbegravene blev omkring Kollund Bjerg gravet af Schippere (2) og tysksindede danskere primært fra det tyske mindretal. Flere unge mennesker fra Gråsten var således med til at grave ved Kollund Bjerg (1).
Schipperne kom til området ved Kollund Bjerg i november 1944.
Kollund Forsamlingshus og Kollund Skole blev beslaglagt til deres brug. Eleverne fra skolen flyttede ned på Grænsehjemmet (2).
Efter krigen blev løbegravene i området omkring Kollund Bjerg jævnet på kommunens foranledning (2).


Kilder
1. Lauritz Rosenlund, Egernsund (2005): Mundtlige oplysninger
2. Fr. Ernst Christiansen, Kollundbjerg (2005): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk