Lyskasterstilling ved Frøslev, Nyløkke

Under krigen lå der et par år en lyskasterstilling lige sydvest for Frøslev, sydøst for Vestergård og vest for Kirkeforte. Den havde tilsyneladende den klassiske opbygning. Lyskaster og lytteapparat ca 50 meter fra hinanden med splittervolde omkring samt en generator og en barak. Til stillingen hørte også en muret kælder til madvarer. Den var ca 2 meter dyb og 1½ meter på hver led. Taget bestod af bjælper dækket med jord (1).


Lyskasterstillingen lå lige vest for Frøslev.

Da de tyske soldater kom til området, boede de i starten under regnslag på et midlertidigt trægulv der var ca. 20 meter langt og 4 meter bredt. Der var ca. 80 cm høje kanter. En lokal kaldte det på grund af ligheden for en svinesti. Tyskerne blev lidt stramme i masken da de hørte det!
Installationer og barak blev fjernet af de tyske soldater før krigen sluttede. Splittervoldene blev jævnet af danskere efter krigens slutning (1).


På dette luftfoto fra 1945 ses lyskasterstillingen sydvest for Frøslev tydeligt
midt i billedet som en rektangulær mark.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E 52 - 507)


Udsnit af billedet ovenfor. I den rektangulære mark ses
øverst 3 små splittervolde af jord og græstørv der skulle
beskytte mod sprængstykker ved bombenedslag. Bag 2 af
dem lå lyskasteren og lytteapparatet - men hvad lå bag den
tredje? - barakken?
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E 52 - 507


Kilder
1. Carsten Knud Gregersen, Padborg (2004): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk