Tobrukbunker ved Kruså, Harkær

Bunkeren er efter sigende sprængt og fjernet efter krigen (1) selv om det må antages at bunden af den endnu findes under pløjelaget. Ved et kontrolbesøg i 2003 kunne bunkeren ikke findes. Bunkeren lå så vidt vides ca. 200 meter vest-nordvest for gården Harkær i et levende hegn (1).


Kilder
1. Hans Sahl, Kværsløkke ved Kværs (2002): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk