Maskingeværstilling ved Korsvejen i Kruså

På et foto fra befrielsen den 5. maj 1945 ses tydeligt en udgravning i forgrunden. Det formodes at have været en maskingeværstilling til forsvar af grænseovergangen.
En anden mulighed er at det var en dækningsgrav hvor tyske soldater kunne søge skjul ved luftangreb m.m. Sådanne dækningsgrave indrettede den tyske værnemagt i den sidste del af krigen flere steder langs offentlige veje (1).
Ifølge en kilde havde tyskerne gravet netop disse dækningsgrave langs Åbenråvejen mod Kruså (2).


Foto fra krydset ved Kruså set mod Aabenraa.
Fotograferet af Dr. Hans Lorenzen den 5. maj 1945. Findes på Lokalarkivet i Bov.


Samme sted 2004.


Kilder
1. Civilforsvarsstyrelsen (1950): Statens civile Luftværn, 1938-1949
2. Henrik Skov Kristensen m.fl. (1995): Als og Sundeved 1940-45

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk