Raketbatteri ved Hønsnap

Raketbatteriet lå lige vest for landsbyen Hønsnap.
Der var 4 betonfundamenter i batteriet. På hvert fundament stod en affyringsrampe til en raket (2). Batteriet var i øvrigt indhegnet (1).
Personalet fra batteriet hentede vand hos Frederik Petersen i Hønsnap (1).
I 1990´erne blev resterne af batteriet og omgivelserne fjernet ved grusgravning.


Raketbatteriet i Hønsnap (1).
(Luftfoto: Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).

Det militære personale i raketbatteriet boede i en stor barak lige udenfor Hønsnap (kantinebarakken). De to barakker i selve batteriet var kun til raketter, redskaber og øvrige materialer (2).

Få dage før krigen sluttede blev raketterne affyrede af det tyske personale som derefter forlod batteriet. Det lykkedes Thomas Petersens far, Frederik (Fidde) Petersen i Hønsnap, at hente et bund- og mellemstykke af en raket hjem. Han malede den med sølvfarvet rustbeskyttelse. Thomas overtog senere raketten og brugte den indtil 2004 udendørs som blomsterkrukke (1). Raketten er et unikum herhjemme. Den er noget medtaget med bl.a. 2 afbrækkede finner. Jeg overtog den fra Thomas i 2004 og afleverede den til Museet på Sønderborg Slot i 2009.


Bund- og mellemstykke af 15 cm signalraket.
Fra Thomas Petersen 2004.

Da krigen var slut hentede landmand Aage Nissen i Hønsnap et transport- og affyringsstativ til en af raketterne i stillingen. Han lod det forunderligt nok ligge på høloftet uden at kassere det lige til sin død i 2008.

Da Aage Nissen døde fik Frede Schmidt i Hønsnap stativet. Raket og stativ blev forenet i 2009 hvor de blev afleveret til Museet på Sønderborg Slot. Raketten blev forsøgsvis monteret i affyringsstativet og den passede perfekt.

                 
Transport- og affyringsstativet 2009. På første billede ses bl.a. sidestyret til en af finnerne (de to parallelle lister med en revne imellem) samt øverst et støtteben monteret i hængsler. På det midterste billede ses to af de indvendige raketstyr i jern samt et transporthåndtag nederst til venstre. På det højre billede anskueliggøres størrelsen af stativet.

          
På første billede ses produktnummeret under støttebenet og på andet billede et kraftigt jernbeslag i bunden af stativet. Måske har det været brugt til at montere stativet i en vinklet holder så den kunne indstilles i den ønskede affyringsvinkel.

                
Det første billede viser stativet set oppefra med de fire raketstyr inden i, og det andet foto viser stativet set nedefra med to stoplister i jern og sidestyret til en af raketfinnerne i højre side af stativet.

Tæt på stillingen lå der en lyskasterstilling.


Kilder
1. Thomas Petersen, Dalsgård (2004): Mundtlige oplysninger
2. Aage Nissen, Hønsnap (2004): Mundtlige oplysningerRaketbatterier


Anlæg ved Hønsnap


 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk