Lyskaster nord for Sandager

Ved vejen Sandagervej syd for Rinkenæs var der placeret en lyskaster (1).

Kort med placering af tysk lystkaster ved Sandager. www.avlg.dk. Martin Reimers
På dette foto er den formodede placering indtegnet. Et vidne mener dog at lyskasteren stod tættere på Sandager, på den anden side af vejen, og at der i øvrigt også var antiluftskyts i stillingen (3).
Værnemagten skulle også have haft en barak som var gemt under træerne lige vest for vejen til Sandager i den smalle skovstribe nederst til højre i billedet. Der kom af og til danske piger på besøg i barakken og muntrede sig med soldaterne (3).
Øverst i billedet ses Rinkenæs og nederst til højre lidt af Sandager og Flensborg Fjord.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E51-147).

Sandager, lyskaster. Placering. Avlg.dk. Martin Reimers
Lyskasteren var muligvis placeret på marken midt i billedet.
Sandagervej går ned til højre mod Sandager og sidevejen hvorfra billedet er taget går ned til Brændstoft. Foto mod nordøst. 31.12. 2004 (1).

Lyskasteren var i brug de fleste nætter. Stillingen blev nedlagt inden krigen sluttede (3).

Tyskerne i stillingen manglede fornødenheder og en af de ting som lokale beboere gav dem var rigtig dansk smør (2).
 


Kilder

1. Willy Hinrichsen, boede i Rinkenæs under krigen; Rinkenæs (2004): Mundtlige oplysninger
2. Elly Jacobsen, Kruså (2005): Mundtlige oplysninger
3. Johannes Schütt (2007): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk