Radiostation ved Karholm Skov nær Nordborg
"Sender Karholm"
"Sender Königs Wusterhausen"

Indledning
Ca. 1 km syd for Nordborg i retning mod Oksbøl ligger Karholm Skov. Lige nord for skoven ud til Oksbølvej lå under 2. verdenskrig Østerlund Kro. Her havde den tyske værnemagt en periode et mystisk anlæg. Muligvis en langbølgesender. Det er mærkeligt at modstandsbevægelsen ikke har indberettet dette anlæg under krigen. I amtets erstatningssager er stillingen heller ikke nævnt.


Stillingen
Lokale kaldte enten stillingen for "Sender Karholm" (3) eller "Sender Königs Wusterhausen" (5). Königs Wusterhausen er en by der ligger lige syd for Berlin og det skulle være derfra senderen var kommet til Karholm (5).
Et andet vidne har dog fortalt at stillingen blev oprettet fordi de tyske soldater i slutningen af krigen mente at det blev for risikabelt at have et større radioanlæg på Nordborg Slot. Det lå bedre beskyttet for allierede angreb ved Karholm Skov (6).
Erik Manthei Nielsen har fortalt at værnemagten beslaglagde krosalen i 1944. Den lå i en selvstændig bygning mellem selve kroen og skoven. Her havde tyskerne teknik og et lager af generatorer, benzin og masser af kabler og ledninger (2). Der var også enkelte køretøjer i stillingen (5).
Hermann Thomsen husker at der bag salen var rejst en hel del master af jern med barduner samt ledninger og antenner imellem. Antennerne var ikke særligt høje (3).
Gunnar Hounsgaard husker der i mod kun en større mast der var mere end 10 m. høj. Det var en enkel metal-teleskopmast fastholdt af barduner uden særlig antenne i toppen (5).
Krofatter Andreas Hansen (Dres i æ Lund) spillede kort med soldaterne men havde ikke adgang til salen (2).


Østerlund Kro set fra Karholm Skov. Længst til venstre ses Oksbølvej. Midt for ligger krosalen. Til højre for krosalen stod masterne under krigen.
Foran krosalen står noget jernbanemateriel. veteranjernbaneforeningen E Kleinbahn har lejet sig ind i bygningerne der er ved at blive sat i stand. 2008.Den forfaldne krosal hvor de tyske soldater holdt til. 2008.


Vogn med radarskærm(e)
De sidste dage før kapitulationen havde tyskerne parkeret en høj vogn med en eller flere radarer på den nedlagte banetracé i Karholm Skov for at skjule den for engelske jagerfly. Det nyttede dog intet da flyene specielt den 4. maj skød på alt der rørte sig. Mange dyr gik til den dag, biler blev gennemhullet og skolepigen Anna Larsen fra Broballe blødte ihjel efter at være ramt. Piloten i et engelsk fly opdagede om eftermiddagen den skjulte vogn og skød den i brand (3).


Stipassagen over amtsbanetraceen i Karholm
Skov. Det var her vognen med radar var gemt.
2008.


"Sender Karholm"
Under krigen cirkulerede rygtet at radiostationen var en langbølgesender der skulle kunne sende tyske radioprogrammer til Nordtyskland hvis de allierede satte langbølgesenderen udenfor Flensborg ud af drift (1).
De tyske soldater i stillingen var i forbindelse med marineskolen på Nordborg Slot via telefonledninger som de havde sat op i eksisterende telefonpæle (5).


Sabotage
Ud over telefonforbindelse til Nordborg Slot gik der et kraftigt kabel fra slottet ud til stillingen. Johannes Diederichsen fortæller:
"En bekendt til mig og hans bror der var frihedskæmpere, havde en nat hugget det tykke kabel over som forbandt stillingen med slottet. De gjorde det med en økse og et medbragt bjælkestykke som underlag. Kablet lå i bunden af en grøft tæt ved Østerlund Kro. Tyskerne for senere frem og tilbage for at finde brudstedet." (1)


Befrielsen
Omkring den 6. maj 1945 bragte soldaterne en del materialer fra stillingen til Nordborg Fyr hvor det for enden af markvejen nedenfor fyret blev roet ud til et ventende tysk skib. En del blev dumpet i havet (4) og noget blev smidt i vandhullerne i Karholm Skov (3).
Efter tyskerne havde forladt stillingen kom lokale på besøg i stillingen og "ryddede op" ved at fjerne en masse brugbare kabler og ledninger. I mange år efter kunne man i området se elhegn med tyske ledninger fra stillingen (2).


En overskåret gammel tromle i en
skrammelbunke udenfor Østerlund Kro, 2008.
Måske er den tysk fra krigens tid.Den døde soldat

Mens de tyske soldater bragte materialer ud til skibet ved Nordborg Fyr blev der fundet en død tysk soldat i vandkanten. Jens Hansen Møller fortæller:
"Den 4. maj 1945 blev der sænket et tysk skib i Alssund. Den 6. maj drev der en død soldat i land ud for Nordborg Fyr som jeg fandt. Han blev den 7. maj 1945 begravet på skrænten nedenfor fyret. Begravelsen blev foretaget af pastor Blichfelt og den blev overværet af soldaterne der var beskæftiget med at losse telegrafstationen fra Karholm. Der blev affyret en salut.
Soldaten blev i juni 1946 flyttet til Nordborg Kirkegård og senere blev han overflyttet til Aabenraa Kirkegård." (4)


Gravstedet på kystskrænten nordvest for Nordborg Fyr. Den begravede soldat hed Heinz Decker. Han var født den 21. september 1921 i Wittenberge, Priegritz og døde den 4. maj 1945 i Alssund (4).
Billedet formodes at være taget af Hans Hansen Møller fra Augustenhof i 1945.
Det er venligst udlånt af hans søn Jens Hansen Møller (4).


Brændstof til færgen?
Johannes Diederichsen fra Oldenor skriver:
"En anden gruppe, sandsynligvis en højere stab, havde kort forinden opslået deres domicil ved Karholm Kro - "Sender Karholm", hvor de havde rejst en sendemast. I skoven var der parkeret en del køretøjer og brændstof i tromler.  Min far var dengang ved at etablere en lille færgerute Hardeshøj-Ballebro, og manglede brændstof. Så min far sonderede terrænet, fik foretræde for en officer, som fortalte ham, at det var klogest at holde sig borte, idet der var indført forhøjet beredskab (skydetilladelse)." (1).Kilder
1. Johannes Diederichsen, Oldenor (2008): Skriftlige oplysninger
2.
Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg ved Erik Manthei Nielsen, Nordborg (2008): Mundtlige og skriftlige oplysninger
3. Hermann Thomsen, Nordborg (2008): Mundtlige oplysninger
4. Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg, Jens Hansen Møller, Augustenhof (2008/9): Mundtlige og skriftlige oplysninger

5. Gunnar Hounsgaard, Sønderborg (2008): Mundtlige oplysninger
6. Otto Hofmann, Thurø (2008): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk