Løbegrave i Kiskelund Plantage

I følge en opgørelse fra den 20. august 1946 var der i plantagen 1.580 meter løbegrav samt 10 bunkers og 4 kanonstillinger. På det tidspunkt var de 150 meter løbegrav jævnet af skovdistriktet og to bunkers sløjfet (3). Halvanden kilometer løbegrav er meget i en plantage på kun 64 hektar. Hele 10 bunkers lyder også af meget. Ordet bunkers skal nok tolkes som Unterstände/shelters d.v.s. nedgravede mandskabs- eller materialerum beklædt med træ indvendigt og dækket med jord.
Løbegravene i plantagen hørte til pansergraven langs grænsen. De er tilsyneladende alle fjernet  efter krigen. Kun få steder ser man rester. To-tre shelters kan man endnu fornemme i terrænet samt måske en kanonstilling.


Et billede som skovfoged Poul Otto Johansens søn Ib tog i foråret 1946.
Den originale tekst lyder: "Kidskelund afd 656. 2 personer". Ifølge Ib er
personen til venstre den senere skovdirektør Hakon Frølund, der var
forstassistent på distriktet, og til højre skovrideren på Gråsten
Statsskovdistrikt: Carl Georg Lindskov Christiansen (1, 2).
På billedet ses en løbegrav og et hul i baggrunden der måske har huset et
shelter.
Skovafdeling 656 ligger i den sydlige del af plantagen og der er umiddelbart
ikke nogen spor at se af hverken løbegrav eller shelter i dag.
Fotograf: Ib Johansen, Tårnby.


Kilder
1. Ib Johansen, Kastrup (2003-05): Skriftlige og mundtlige oplysninger
2. Fotografier visende 2. verdenskrigs indgreb på Statsskovdistrikterne. Indberetninger til Direktoratet for
    Statsskovbruget fra Statsskovdistrikterne. Proveniens nr. 1045. Rigsarkivet
3. Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III


 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk