Antiluftskyts på Rævebjerg i Waldeck Skov ved Kollund Østerskov

Øst for Kollund Østerskov ligger Waldeck Skov. Her var der opstillet antiluftskyts under krigen på højdepunktet Rævebjerg. Det var før det blev plantet til med skov og delvis bortgravet som grusgrav (1).


På dette billede ses Rævebjerg på marken øverst til højre i billedet som en
større "bule" på billedet. Det kan se ud som om der går en sti eller en
løbegrav sydfra til Rævebjerg og hen over denne.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 101).


Et foto fra foråret 1944 af en demonteret barak fra en tysk lyskasterstillling
vest for Rævebjerg. Selve Rævebjerg ses i baggrunden. Den blev lokalt kaldt
for "Gyvelbjerre" da der var masser af gyvel på bakken. Spejderne lavede
Sankt Hansbål på bakken hvorfra der var en storslået udsigt over
Flensborg Fjord (2). Det er alt sammen historie i dag. Området er plantet
til og en del af bakken er siden gravet væk. I grusgraven har
Skov- og Naturstyrelsen i dag indrettet en primitiv overnatningsplads.
(Foto: Elisabeth Hansen, Holbøl (2)).

I 2006 gennemsøgte Sønderjyllands Amatørarkæologer bakken for at finde spor af anlæggene fra krigens tid. Der blev intet fundet som kunne relateres til 2. verdenskrig. På toppen findes i dag en lille firkantet lavning men da der omkring den blev fundet adskilllige patroner fra 1952 og 1953 er det nærliggende at forestille sig at både patroner og udgravning stammer fra en hjemmeværnsøvelse efter krigen.


Her er lidt af dagens udbytte fra Sønderjyllands Amatørarkæologers
undersøgelse af Rævebjerg i 2006. Dimsen til venstre er af ukendt betydning.
"Tutten" i midten er en korroderet aluminiumspids til en 88-mm granat;
måske fra den store antilufskytsstilling i Kollund. Patronhylstrene til højre er
danske fra 1952 og 1953.


Kilder
1. Chresten Rasmussen, Kelstrupskov (2004): Mundtlige oplysninger
2.
Elisabeth Hansen, født Thullesen, Holbøl (2006): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk