Enmandsbunker ved Bov

I slutningen af krigen blev der lavet en rektangulær enmandsbunker i beton ved Plantagevej i Bov. Den lå få meter fra vejen. Inde i det lille rum var der monteret en sort felttelefon. Lorens Wortmann lagde mærke til at der sad en soldat i hullet når Lorens gik til og fra skole (1).
Betonbunkeren findes stadig i et buskads op ad et villakvarter.


På dette luftfoto fra 1945 ses en hvid plet midt i billedet nord for Plantagevej.
Der lå en rød barak som kommunen brugte til materialeskur. Lige overfor på
sydsiden af vejen ligger enmandsbunkeren endnu i dag.
Til højre i billedet ses Bov.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E 52 - 5076).Bunkeren i januar 1997.
Fra Gråsten Lokalhistoriske arkiv.

Muligvis fungerede bunkeren både som observationspost og fordelerskakt for tyske militære telefonforbindelser. Sådanne findes andre steder i landet blot større (2). Det tyske militær lagde efter sigende telefonledninger mellem Kirken i Bov og Fårhus Feltflyveplads - De kan have passeret forbi dette lille betonanlæg.


Lorens Wortmann fra Frøslev ved det lille betonanlæg vest for Bov. 2004.
Hullet var udvendigt 145 x 165 cm med et ca. 60 x 65 cm hul og en dybde
på ca. 1 meter. Bunkeren var lukket med et trælåg når den ikke blev
benyttet. Væggene var henholdsvis ca. 40 og 50 cm tykke. Højdeforskellen
på bunkerens overkant mod nord og syd er ca. 50 cm. Den er højest mod nord.


Øverst ses det rustne luftrør
der oprindeligt var ombøjet
som et stokkehåndtag.
Lige nedenunder anes beslag
til trælåget. Derefter
nedgangshullet på ca.
60 x 65 cm.
På væggen ses 4 jernrester
hvor telefonen var monteret.
Der er 16 cm
mellem dem vandret og 19 cm
lodret. 2004.


Kilder
1. Lorens Wortmann, Frøslev (2004): Mundtlige oplysninger
2. Jens Andersen, Hanstholm (2004): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk