Pansertog på Padborg Station

Padborg, den 9. april 1940
Ifølge en tysk hjemmeside om kanontog (Panzerzug = PZ) kørte PZ 23 og PZ 24 over den dansk-tyske grænse da Danmark blev besat. De forlod dog landet igen allerede i begyndelsen af juni 1940 (4). Herefter blev de stillet til side og kom først i aktion i felttogene mod Rusland (7).
Det danske statsbanepersonale havde forinden (besættelsen!) fået at vide at de to nordgående spor skulle holdes fri for trafik fra kl. 4.15 om morgenen - så pansertogene kunne passere uhindret (7).
Togene bestod af materielvogne, pansrede mandskabsvogne, kanonvogne og kommandovogne samt en afstødningsvogn i hver ende af togstammerne til at fjerne miner m.m. (7).


Panzerzug 23 på Kolding Banegård
den 9. april 1940 (3).

           


Panzerzug 23 på Padborg Station
den 9. april 1940 (alle 3 billeder).
(Bov Lokalarkiv)


Panzerzug 23 på Kolding Banegård
den 9. april 1940 (3).


Padborg, oktober 1944

På sidesporet (den tidligere Tørsbølbane) ud til grusgraven i Smedeby bag remisen holdt der ca. 14 dage (8) et tog med 4 kraftige antiluftskytskanoner (flak). Der var også ammunitionsvogne og en beboelsesvogn i togstammen (2). Det var omkring oktober 1944 (5).

Kanonen blev brugt flere gange. Blandt andet beskød den et allieret bombefly. Flyet kom i lav højde ind over Bov mark. Det fik ved beskydningen et stort hul i siden, og metalstykker flaprede i vinden da det fløj bort (1).
Når der blev skudt med kanonerne skete der en del glasskader på de omkringliggende huse (6).

Toget der holdt på sporet ud til grusgraven i Smedeby var muligvis et såkaldt Panzerzug.


Kilder
1. Christian Jørgensen, Kliplev (2002, 2003): Mundtlige oplysninger og skriftlige oplysninger
2. Børge Bøgsted, Padborg (2003 og 2008): Mundtlige oplysninger
3. Leif Petersen, Haderslev (2002-04): skriftlige oplysninger
4.
Diverse hjemmesider på internettet
5.
Hans Henrik Jensen (2002): Dreng i Bov 1930 - 45. I: Historisk årbog for Bov og Holbøl sogne
6.
Kaj Møller (10.05.1995): Overflyvninger. I: Bovbladet.
7.
Flemming Wraae et al. (2004): På tværs med toget - fra Tinglev til Tønder

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk