Tre volde i Kiskelund Plantage

Godt 50 meter syd-sydøst for det bøgebevoksede højdepunkt Kirkebjerg midt i Kiskelund Plantage ligger 3 volde i tæt birkeskov.


Skitse af voldene. Deres oprindelse og betydning er ukendt.
De to volde mod vest er 20 meter lange og den tredje mod øst er 60
meter lang.
Vold 1 og 2 ser ud til at have en sammenhæng. Vold 2 og 3 kunne ligne
volde bag hvilke man kunne skyde mod sydøst - ned mod Smedeby Grube
og Kruså.
På luftfoto fra 1945 ser det ud til at der ikke var skovbevokset syd for
voldene på det tidspunkt.


Johannes Matthiesen ved den højeste af voldene (nr. 2). 2004.

Den 17. juni 2006 blev voldene undersøgt med metaldetektor af medlemmer af Sønderjyllands Amatørarkæologer for om muligt at komme et svar nærmere på hvad de har været brugt til. Der blev desværre intet fundet så det er stadig et åbent spørgsmål om voldene overhovedet er fra krigen og hvad de har været brugt til.


Kilder
Ingen

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk