Villa Olinda og Villa Lola ved Kollund
Benyttet af Dr. Werner Best


Indledning

Det tyske riges befuldmægtigede i Danmark Dr. Werner Best rådede fra efteråret 1944 til krigens slutning over to villaer mellem Kollund og Sønderhav, nemlig Villa Olinda og Villa Lola.


Oversigtskort. Werner Best. Sønderhav. Kollund. Villa Olinda. www.avlg.dk. Martin Reimers
Oversigtskort over Villa Olindas beliggenhed ved Kollund Østerskov / Sønderhav.
Se detailkort nedenfor (8).Boligen i Charlottenlund
Werner Best boede til daglig i patriciervillaen Rydhave i Charlottenlund sammen med sin hustru Hildegard (Hilde) og deres fem børn: Gisela, Hartmut, Heide, Siglind og Diethart (1).
Rydhave er i dag bolig for USA´s ambassadør i Danmark.


Hvorfor en bolig ved Kollund?
En sandsynlig grund til at Werner Best lejede husene i Kollund kan være at han i krigens sidste tid ønskede at sikre Hilde Best og børnene ved at flytte dem på landet i Sønderjylland. Tilmed et sted hvor der var kort afstand til Tyskland og en bolig han kunne benytte på rejser til møder i Tyskland. Desuden havde familien Best tilknytning til området ved deres venskab med lederen af det nationalsocialistiske tyske arbejderparti i Sønderjylland (DNSAP), Jens Møller og hans hustru Marie (Mimi) Møller i det nærved liggende Gråsten.


File:Bundesarchiv Bild 183-B22627, Dr. Werner Best.jpg. Kollund Østerskov. Sønderhav. Villa Lola. Villa Olinda. 2.verdenskrig. www.avlg.dk. Martin Reimers
Dr. Werner Best (9).
1942.


Hilde Best og de fem børn bor i villaen
I krigens sidste tid fik Hilde Best bragt sine resterende ejendele fra Tyskland til Villa Olinda og i april 1945 flyttede hun med de fem børn og barnepigerne ind i huset. Her opholdt de sig til få dage før befrielsen den 5. maj 1945 hvor de returnerede til Rydhave i Charlottenlund (1).


Familier til andre højtstående tyskere flytter til Flensborg Fjord
I krigens sidste måneder flyttede flere familiemedlemmer til tyske værnemagtsofficerer og ansatte på det tyske gesandtskab i København og generalkonsulatet i Århus til den danske side af Flensborg Fjordområdet (11).


Den tyske skole i Sønderhav
Der var i krigens sidste måneder kommet mange flygtninge til området. De tyske officerers børn og flygtnigebørnene gjorde at den lille tyske skole i Sønderhav nåede helt op på 34 elever - men så var der heller ikke plads til flere.
Det vides ikke om nogle af Hilde og Werner Bests børn gik på skolen i april 1945 (11).


Werner Bests brug af villaen
Det er usikkert hvor meget Werner Best benyttede villaen, men sandsynligvis drejede det sig samlet set kun om få dage han opholdt sig på ejendommen.


Hilde Best bekymrer sig om villaen efter krigen
Efter krigen var Hilde Best længe bekymret for hvad der var sket med villaen i Kollund og inventaret. Hun skrev til Mimi Møller kort efter nytår 1945/46 at villaen tilsyneladende havde stået uden opsyn siden kapitulationen i maj 1945 og at der skulle være sket tre indbrud. Desuden nævnte hun at englændere skulle have boet i huset i tre måneder og at der boede en dansk kaptajn nu (1).


Familien Bests ejendele er væk
Den 28. april 1946 skrev Hilde Best til Werner Best. På det tidspunkt sad hun sammen med børnene og barnepigen Helene Klein i den store flygtningelejr i Oksbøl og Werner Best var indsat i en amerikansk krigsfangelejr nord for Frankfurt. I brevet nævnte Hilde at hun havde mistet alle sine ejendele i huset i Kollund (1).


Hilde Best besøger villaen i 1946-1947
Den 1. november 1946 blev Hilde, børnene og barnepigen overflyttet til en flygtningelejr i Fitting ved Vorbasse hvor de opholdt sig til den 22. april 1947 hvorefter de hjemsendtes til Tyskland.
Under opholdet i Fitting lykkedes det Hilde Best at besøge Villa Olinda i Kollund og det viste sig ganske rigtigt at alle hendes ejendele var væk (1).


Villa Olinda og Villa Lola som Dr. Werner Best rådede over
Lageret af luksusvarer i Dr. Werner Bests villaer blev fjernet efter krigen (2).


Artikel om lageret af luksusartikler i Villa Olinda og Villa Lola i Kollund som Dr. Werner Best rådede over
Endnu en artikel om varelagerets beslaglæggelse (3).


Løst & fast
Der blev regelmæssigt leveret varer til fru Best fra købmanden (4) og bageren i Sønderhav. Når bageren kom med varer, skete det flere gange at fru Best spurgte om nyheder fra den engelske radio (6).
Lokalt fortælles det at topledelsen fra den tyske regering i Flensborg (Sonderbereich Mürwik), der blev ledet af Storadmiral Karl Dönitz, kom på besøg i Villa Olinda; blandt andet på grund af de rigelige forsyninger i villaen (6).


Ejendommens historie

Både Villa Olinda og Villa Lola blev bygget 1888-89 af købmand Joh. Richard Schwarz. Ejendommen blev efter Schwarz død i 1905 solgt til maskinfabrikanten Johann Anthon (5).
I 1920 overtog Oscar Anthon, søn af Johann ejendommen. Han døde i 1939 og hans enke Marie Anthon blev den næste ejer indtil hendes død i 1949 (6).
Det var således Marie Anthon der ejede villaerne i den periode familien Best benyttede dem. Man må gå ud fra at hun har lejet ejendommen ud til Werner Best da den ifølge tingbogen var ejet af Marie Anthon igennem hele 2. verdenskrig.
Ejendommen er efter mere end 100 år stadig i familien Anthons eje (6).

Familien Anthon er og var tysk. Efter krigen blev familiens maskinfabrik i Gråsten konfiskeret af den danske stat i modsætning til Villa Olinda og Villa Lola som stadig ejes af familien.
De fleste tyske ejendomme i Danmark blev konfiskeret af den danske stat efter krigen. Det skete i følge Lov om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom (Lov nr. 132 af 30. marts 1946) (7).
Efterfølgende fik de fleste tyske ejere som var bosat i Sydslesvig dispensation til at beholde deres ejendomme (10).
Faktisk endte konfiskation af tysk ejendom i Danmark så ulige fordelt at 96 % af alle tyske ejere i Nordslesvig helt eller delvis kunne beholde deres ejendomme eller værdien af dem mod kun 72 % der boede i resten af Tyskland og 88 % af de tyske ejere med bopæl i Danmark (11).


Beskrivelse af ejendommen
Ejendommen var oprindelig en herskabelig skovejendom med flere bygninger, udsigtstårn, park, køkkenhave og dyrehave på i alt 31 hektar (5).


Detailkort. Dr. Werner Best. Villa Olinda. Villa Lola. Kollund Østerskov. Sønderhav. 2. verdenskrig. www.avlg.dk. Martin Reimers
Detailkort over arealerne der hørte til ejendommen Olinda ved Sønderhav (8).


Bygningerne
På ejendommen, der nu er delt og ejes af forskellige personer, ligger Villa Olinda, der er hovedbygningen med den flotte udsigt over Flensborg Fjord mod tyskland. Desuden ligger den endnu større bolig Villa Lola tæt ved og gartnerboligen lige overfor. Lidt længere væk ligger det  tidligere pompøse udsigtstårn som er ændret og udvidet til helårsbolig (5).   


Villa Olinda. Kollund. Werner Best. Sønderhav. 2. verdenskrig. www.avlg.dk. Martin Reimers
Villa Olinda. Østerskovvej 46.
Januar 2014.Villa Lola. 1914. Werner Best. Kollund. Sønderhav. www.avlg.dk. Martin Reimers
Villa Lola med gartnerboligen i baggrunden (6). Østerskovvej 44c.
1914.


Gartnerboligen. Werner Best. Kollund. Sønderhav. www.avlg.dk. Martin Reimers
Gartnerboligen der hører til Villa Lola på Østerskovvej 44c.
Januar 2014.Tårnet. Werner Best. Kollund. Sønderhav. 2. verdenskrig. www.avlg.dk. Martin Reimers
Udsigtstårnet der siden krigen er ombygget og udvidet til helårsbolig. I forgrunden ses resterne af den mere end hundrede år gamle imponerende adgangstrappe. Østerskovvej 44a.
03.01.2014.


Skoven
Dyrehaven var oprindeligt indhegnet som dyrehave med en bestand af dåvildt eller kronvildt. Der lå tre damme samt flere små lysthuse i skoven. Dammene hed Hjertedammen, Guldfiskedammen og Svanedammen (5).


Hjertedammen. Villa Olinda. Werner Best. 2. verdenskrig. Kollund. Sønderhav. www.avlg.dk. Martin Reimers
Hjertedammen hvor både dammen og øen har form som et hjerte.
Januar 2014.Guldfiskedammen. Villa Olinda. Kollund. Sønderhav. Werner Best. www.avlg.dk. 2. verdenskrig. Martin Reimers
Guldfiskedammen (6).
Før 1920.Svanedammen. Villa Olinda. Werner Best. 2. verdenskrig. Kollund. Sønderhav. www.avlg.dk. Martin Reimers
Svanedammen med den aflange ø der før 2. verdenskrig var bygget op som et tremastet sejlskib hvor herskabet kunne nyde eftermiddagsteen (5).
Januar 2014.Kilder
 1. Niels-Birger Danielsen (2013): Werner Best, tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-45
 2. Artikel i "Sønderjyden" den 29. maj 1945
 3. Artikel i "Dybbølposten" den 29. maj 1945
 4. Erik Hansen, Avnbøl (2013): Mundtlige oplysninger
 5. Nis P. Nielsen (1983): Hvad en generation kan opleve. I: "Fra Bov Museum" årgang 6
 6. Ib Krogh-Nielsen (2013/2014): Mundtlige og skriftlige oplysninger samt kopier af ældre fotos
 7. Retsinformation.dk
 8. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Lave Målebordsblade i 1:20.000 fra 1945. Januar 2014
 9. Deutsches Bundesarchiv via Commons.Wikimedia.Org
10. Kirsten Lylloff (2013): Konfiskation af tysk ejendom i Sønderjylland efter 2. verdenskrig. I: "Sønderjyske
     Årbøger"
11. Kirsten Lylloff (2007): Konfiskation af tysk og japansk ejendom efter 2. verdenskrig (Kandidatspeciale)


Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk