Lyskaster på Holbøl Mark

I sommeren 1942 henvendte den tyske værnemagt sig til gårdejer Johannes Skovsens hustru i Holbøl og gav hende besked på at de ville opsætte en lyskaster på familiens mark 600 meter syd for Holbøl og 100 meter vest for vejen til Kelstrupgård. Nogen tid senere indfandt der sig et kompagni soldater som opstillede lyskasteren samt 2 barakker bag splittervolde.
Senere kom der en tysk officer som gav Johannes besked på at han kunne få 100 kr i erstatning for værnemagtens brug af jorden samt 30 kr til erstatning for en af Johannes heste der var løbet væk, fordi de tyske soldater glemte at lukke leddet ind til marken. Samtidigt fik Johannes at vide at lyskaster og barakker ville være fjernede igen den 15. september 1942 og splittervoldene jævnede.
Den 6. februar 1943 klagede Johannes imidlertid til Aabenraa-Sønderborg Amtsråd med ønsket om at få forhøjet erstatningen. Tyskerne havde nemlig ikke fjernet barakkerne eller splittervoldene endnu på det tidspunkt (2).
Det vides ikke om Johannes fik en højere erstatning eller hvornår barakkerne blev fjernede.
Muligvis var det en relativt lille lyskaster på 60 cm i diameter der var opstillet, da en lokal person kan huske at en sådan var opstillet i en kortere periode nær Holbøl (1).


På dette luftfoto fra den 3. september 1945 ses tilsyneladende ingen spor
af lyskasterstillingen. Den er nok fjernet før sommeren 1945 - sikkert
allerede i 1943 eller 1944.
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).


Kilder
1. Hans Mørck, Sønderbjerg syd for Vilsbæk (2002): Mundtlige oplysninger
2.
Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk