Lyskasterstilling i Bommerlund Plantage ved Gejlå

Den 1. oktober 1942 oprettede det tyske Luftwaffe (Luftgaukommando XI) en lyskasterstilling på tjenestejorden der hørte til skovløberstedet Bommerlundhus. Der blev stillet en lyskaster op og opført ca. 3 barakker (2).


Indenfor det røde område på Alfred Clausens tjenestejord lå lyskasterstillingen.
Den røde prik markerer en detalje på luftfotoet der kan tolkes som en
beskyttelsesvold bag hvilken lyskasteren måske har ligget.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).

Den 2. marts 1943 skrev skovrideren på Gråsten Statsskovdistrikt en indstilling til Aabenraa-Sønderborg Amt om at skovløber Alfred Clausen burde udbetales en erstatning for afgrødetab på tjenestejorden.
Det lykkedes den 31. maj 1943 for skovløber Clausen at få tilkendt en erstatning da han indgik en overenskomst (forpagtningskontrakt) med Værnemagten. Det tyske militær lejede ca 8.000 m2 af Alfreds tjenestejord for 300 kr om året gældende fra den 1. oktober 1942. Aftalen var uopsigelig indtil den 1. april 1945. - Hvilket i øvrigt kom til at passe meget godt med krigens afslutning! (2). 300 kr i 1943 svarer i øvrigt til 5.400 kr i 2005 (jfr. Danmarks Statistik).
Det var sandsynligvis en mindre lyskaster der lå på stedet (60 cm).
Endnu den 13. marts 1944 fandtes lyskasterstillingen (1).
Hvornår den blev fjernet og hvad der skete med barakkerne vides ikke.


Uddrag af Christian Jørgensens skitse
til modstandsbevægelsen tegnet den
13.03.1944 (5).
Tegning: Christian Jørgensen, Kliplev. Rigsarkivet
(Stockholmsarkivet)


.......Og sådan så Alfred Clausens tjenestejord ud en dejlig majdag i 2005
der hvor lyskasterstillingen lå. I 1980 blev arealet plantet til med nobilisgran til pyntegrøntproduktion. Der er ikke bevaret nogen spor efter lyskasterstillingen.


Kilder
1. Christian Jørgensen, Kliplev (2002, 2003): Mundtlige oplysninger og skriftlige oplysninger
2.
Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland.
    Erstatningssager for skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk