Lyskasterstilling ved Fårhus

Under krigen lå der en lyskasterstilling bag forsamlingshuset i Fårhus. Den blev oprettet midt i oktober 1942 og var placeret langs bagkanten af sportspladsen som lå bag forsamlingshuset og tilhørte dette.
Stillingen dækkede ca. 1½ tønde land og bestod i den nordlige ende af en lyskaster med en diameter på ca. 1,5 meter der, som normalt, var indrammet af en cirkulær beskyttelsesvold af jord dækket med græstørv - en såkaldt splittervold der skulle beskytte mandskab og lyskaster mod sprængstykker ved et eventuelt angreb. Desuden stod der langs bagkanten af sportspladsen fire barakker som blev brugt til beboelse m.m. for tyske soldater. Der var også en stor generator i en lille trægarage placeret mellem forsamlingshuset og huset lige nord for nær Frydendalvej. Desuden havde tyskerne indrettet en mindre maskingeværstilling. Når allierede fly passerede området i lav højde skød tyskerne efter flyene med maskingeværet og deres rifler!
Stillingen blev holdt under opsyn af vagtposter men var ikke indhegnet (3, 4).
Hele sportspladsen var i 1943 kørt i stykker.
Fra december 1942 hentede værnemagten uden aftale strøm fra forsamlingshuset ved en snydeprop. Gårdejer Johan Christoff Bugslag fra Vesterbæk var formand for I/S Faarhus og Omegns Forsamlingshus. Han nægtede forgæves værnemagten at hente strøm i forsamlingshuset.
Det lader til at lyskasterstillingen eksisterede lige til besættelsen af Danmark sluttede.
Den
1. december 1944 lejede værnemagten yderligere kælderen i forsamlingshuset og den 15. januar 1945 blev selve forsamlingshuset beslaglagt. Det var næppe i forbindelse med lyskasterstillingen at forsamligshuset blev beslaglagt. Sandsynligvis var det til flygtninge eller shippere der gravede pansergraven i nærheden. Da krigen sluttede var der en del skader på forsamlingshuset. Der blev udbetalt 562 kr. i erstatning til diverse reparationer og fjernelse af skillevægge tyskerne havde opsat i kælderen og cykelskuret (4).

Hans Johannsen, der boede lige nord for forsamlingshuset har fortalt at han og nogle kammerater en nat i ly af mørket smed sten efter vagtposterne - Heldigvis blev der ikke skudt på dem, men de fik en skideballe.
Danskere i Fårhus købte af og til tobak af tyskerne i lyskasterstillingen. Forholdet var såmænd meget godt mellem de tyske soldater og danskerne, dog var der enkelte nazistiske overordnede der opførte sig dårligt. tyskerne holdt for det meste for sig selv (3).

Værnemagten havde ført telefonledning fra lyskasterstillingen tværs gennem Frøslev Plantage mod syd til den større lyskasterstilling ved Kristiansminde.
Telefonledningen var hængt op på træer og tilfældige pæle langs veje og igennem plantagen.
Efter krigen blev udstyr og barakker fjernet efter kort tid fra lyskasterstillingen (3).


På dette luftfoto fra den 3. september 1945 er
forsamlingshuset og sportspladsen i Fårhus indrammet
med en rød streg. Lyskasterstillingen lå langs den højre
røde streg. Tilsyneladende er barakker og lyskaster
fjernet og splittervold jævnet allerede inden billedet blev
taget.
Frydendalvej passerer tæt forbi forsamlingshuset og
jernbanen ses krydse vejen.
Nederst i billedet ses det tyske savværk som et
rektangel indrammet af et lyst kørespor.
(Luftfoto: Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 98).

Sandsynligvis er en af barakkerne fra stillingen bevaret den dag i dag i næsten original tilstand i Padborg. Politiassistent Børge Bøgsted var med til at flytte barakken fra den gamle station i Fårhus til Padborg efter krigen.
I barakken var der oprindeligt et større og et mindre rum.
Efter krigen  købte politiassistent Willemoes-Petersen fra Padborg barakken. Det var i 1946 eller 1947. Barakken blev kørt til Padborg på en lastbil. Willemoes-Petersen havde købt en grund hvor barakken blev stillet op.
Han lavede 2 tilbygninger og boede i en årrække i barakken indtil han flyttede til Holbæk.
I en årrække har barakken været beboet af en ældre enlig kvinde. Hun er død nu og barakken står ubeboet på Adressen Nygade 8, 6300 Padborg. Den er velbevaret og bevaringsværdig da der ikke i Danmark findes ret mange barakker bevaret fra krigen i så original stand som Nygade 8. Hvis barakker fra krigen stadig findes, er de ofte skalmurede eller dækket med nyt træværk udvendigt (1, 2).


Nygade 8, 6300 Padborg. Usædvanlig velbevaret tysk barak fra krigen.
Den stod oprindeligt i Fårhus.
Beklædninge
n er næppe original, da brædderne på de tyske barakker
normalt var monteret lodret.
6,4 x 4,0 meter - Ikke nogen stor bolig. 2003.

Barakken bliver for tiden brugt af ejeren som atelier. Der er ingen aktuelle planer om at fjerne den. Historiecenter Beldringe på Fyn har været i kontakt med ejeren for at gøre opmærksom på at museet er interesseret i at overtage barakken når og hvis der bliver mulighed for det.


Kilder
1. Børge Bøgsted, Padborg (2003 og 2008): Mundtlige oplysninger
2. Carla Christensen, Kollund (2003): Mundtlige oplysninger via Børge Bøgsted
3.
Hans (Heise) Johannsen, Fårhus (2004): Mundtlige oplysninger
4.
Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for     
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III

 

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk