Jernbanekommando på Padborg Station

Ved Padborg Station var der en tysk militærkommando under hele krigen. En kilde oplyser at der holdt ca. 50 tyske soldater til i barakken. (2).
 

Børge Bøgsted skriver: "På Padborg banegård var den tyske værnemagt blevet mere synlig, idet man havde opstillet en militærbarak ved stien, som førte mod syd og ned mod viadukterne. Barakken var bemandet med seks til otte soldater, hvoraf nogle var unge og studerende og havde til opgave at sikre og hjælpe tyske militærtransporter over grænsen. Gruppen var ret isoleret og var ikke velset især ikke af DSB personalet." (3).

Børge Bøgsted supplerer med at oplyse at soldaterne havde pyntet barakken med blomsterkasser og planter foran den. En af soldaterne var en yngre mand der åbenbart forskede i fritiden for han betalte lokale for at fange rotter til sig! (1)

Svend Sørensen, der var trafikassistent ved DSB på Padborg Station fra 1943, har fortalt at barakken lå godt 10 meter syd for den endnu bevarede danske beskyttelsesbunker på stationen. Svend har fortalt at barakken især var tilholdssted for tyske soldater der holdt vagt på banegårdsterrænet. Der var mange godsbanespor og ofte mange togvogne. Det var vigtigt at der ikke blev forøvet hærværk eller sabotage på vognene (4).


Padborg Station set mod syd. Den tyske barak lå midt i billedet.
Til højre ses hjørnet af en dansk beskyttelsesbunker.
Svend Sørensen står til venstre i billedet. 2006.

Aage Kristoffersen, der også arbejdede på stationen under krigen, mener at der holdt ca. 20 tyske soldater til i barakken. Vagtmeisteren var en korpulent herre på mindst 100 kg. "Han tog sig nok af al den mad de øvrige soldater ikke kunne spise!" (5).

Aage fortsætter: "En dag ville vi give tyskerne i barakken en forskrækkelse. Vi fik fat i to-tre særlig stærke tyske knaldkapsler der blev brugt til at sætte på skinnerne for at advare et overkørende tog om at der var problemer længere fremme. De blev placeret på skinnerne ud for barakken, og vi stillede os på afstand og kikkede da et overkørende tog udløste knaldkapslerne. Det kan nok være at soldaterne kom ud af barakken i en fart!" (5)

Børge Bøgsted supplerer med at fortælle at soldaterne søgte ned i tunnelen under skinnerne hvor de kunne stå i sikkerhed for den formodede fjendtlige ild (1).


Kilder
1. Børge Bøgsted, Padborg (2003 og 2008): Mundtlige oplysninger
2.
Historisk Samfund for Sønderjylland (1946): Besvarelser på spørgeskema om besættelselstidens historie. I:
    Landsarkivet for Sønderjylland, kasse nr 35. Bov Sogn. Johs. Meyer 15.11.1946
3.
Børge Bøgsted (2005): Padborg politi i årene 1940-45. I: Historisk årbog for Bov og Holbøl sogne
4. Svend Sørensen, Padborg (2006): Mundtlige oplysninger samt skriftlige erindringer
5. Aage E. A. Kristoffersen (2006): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk