Lyskaster ved Pluskær

Der lå en lyskasterstilling i vejgaflen lige vest for Pluskær.
Hans Rasmus Jensen boede som dreng i det ældste af gendarmhusene i Pluskær (Pluskærvej 22). Han har fortalt at en eller flere barakker, der hørte til lyskasteren, lå inde på marken mellem Gendarmhuset og det næste hus øst for (Pluskærvej 24).
Selve lyskasteren var stor og stod frit i vejgaflen uden splittervold omkring. Den blev brugt under krigen og stod der endnu da krigen sluttede.
Mellem Gendarmhuset og huset lige vest for havde de tyske soldater en lille fodboldbane. Her lærte de Hans at spille fodbold. Da han fik bolden i hovedet stoppede han dog med den hobby.
Hans erindrer at jagerfly en gang kom tæt forbi stillingen. De fløj så lavt at de gik under telefontrådene! (1)

Genbo-huset vest for Gendarmhuset (Pluskærvej 26) er skalmuret omkring en træbarak. Det kan muligvis dreje sig om barakken/en af barakkerne fra lyskasterstillingen (2). Efter krigen benyttede den danske grænsebevogtning en barak på samme sted (3); Sandsynligvis værnemagtens barak der stod samme sted. 


Vejgaflen ved Pluskær hvor lyskasteren var placeret (1).
(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 52 - 5032).


Kilder
1. Hans Rasmus Jensen, Kollund (2006): Mundtlige oplysninger
2. Christian Jakobsen, Pluskær (2013): MUndtlige oplysninger
3. Daniel Otzen, Padborg (2005): Mundtlige oplysninger

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk