Spærreballon ved Skovgaard, Kollund

Lige øst for hovedbygningen til gården Skovgård havde Værnemagten en spærreballon liggende. Den blev sat op når der kom fjendtlige fly. Asmus Jessen fra Kollund mener at ankerblokken til spærreballonens spil endnu lå på stedet adskillige år efter krigen sluttede. Strømmen til spillet kom via en el-ledning fra Flensborg gennem Kollund Skov. Værnemagten havde sat den op. Skovgård ligger ca. en kilometer sydvest for Kollund (2).
Den 17. februar 1943 blev der indgået en lejekontrakt mellem det tyske militær (Luftgaukommando XI ved regierungsoberamtmann Taubert) og Gunnar Schmidt der på det tidspunkt havde forpagtet Skovgård af Jordlovsudvalget. Ifølge kontrakten blev der udbetalt 150,- kr. til Gunnar Schmidt fordi det tyske militær havde haft "militære anlæg" på ejendommen i sommeren 1942 samt ti soldater indkvarteret på Skovgård. De militære anlæg var efter alt at dømme spærreballonen nævnt ovenfor (1).


(Luftfoto: Royal Air Force / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E 51 - 100).


Kilder
1. Aabenraa-Sønderborg Amts arkivalier (1943-1959). I: Landsarkivet for Sønderjylland. Erstatningssager for
    skader forårsaget af den tyske værnemagt. J.nr. D-III. Løbenumre (gamle): 392, 412, 413, 431, 432, 454, 475,
    500, 501, 526, 527, 557, 587, 614, 642, 667, 693, 720, 749, 780 og 832.
2. Asmus Jessen, Kollund (2006): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk