Skydebane med markørbunker
i Kelstrup Plantage

Under krigen havde værnemagten en skydebane i den vestlige ende af Kelstrup Plantage. Skydebanen bliver stadig brugt nu og da af Skov- og Naturstyrelsens personale til indskydning af jagtrifler. I 2007 blev den undersøgt nærmere hvorved et lille hul ved skydevolden viste sig at skjule en tyndvægget underjordisk bunker af beton. I denne markørbunker sad en person der registrerede hvor skuddene ramte når der blev skudt. På nordsiden af skydebanen havde værnemagten en mindre barak under krigen hvor der blandt andet var et lager af benzin (1).


Skydebanen i Kelstrup Plantage. Skovsporet hedder for øvrigt Skydebanelinie.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).


Den ca. 2 meter høje skydebanevold med måltavleholder. Foran, under
græsset, gemmer værnemagtens markeringsbunker sig. 2007.Markørbunkerens indre mere end halvt fyldt med jord. Med væg på tre sider
og åben ud mod skydevolden mod vest (højre side af billedet).
Bunkeren er ca. 5 meter lang og 2 meter bred. 
De sorte klumper der sidder på loftet er skovsnegle. 2007.


I januar 2008 blev skydebanen undersøgt af Sønderjyllands Amatørarkæloger med metaldetektorer for at stedfæste hvor barakken havde ligget. Der dukkede dog ikke noget op af jorden som kunne indikere en barakplacering.
 

Kilder
1. Kurt Jensen, Bovrup (2007): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk