Antiluftskyts på Frøslev Mark

Der er bevaret en skydestilling ud til en lille markvej. Hvilken kanon der stod vides ikke. Der er en tresidet velbevaret jordvold omkring udgravningen. Størrelsen udvendigt er ca. 6x5 meter og jordvoldens højde ca. 1 meter. Der er efter al sandsynlighed fast betonfundament i bunden. Det kan dog ikke ses, da udgravningen er fyldt op med murstensbrokker i nyere tid (1).


Skydestillingen er markeret til højre på dette luftfoto fra 1945.
Det er usikkert om brandstedet lå som angivet eller på attrapflyvepladsen.
(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 02.08.1945. Udsnit af E 52 - 5076).


Lorens Wortmann og Daniel Otzen kikker ned i hullet i skydestillingen.
Der har givetvis været hovedskudretning mod syd (I billedets retning).


Kilder
1. Daniel Otzen, Padborg (2005): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk