Lyskasterstilling på Nolde Mark


Ved en lille skov syd for landevejen mellem Tønder og Tinglev lå der en tysk lyskasterstilling fra 1941.

Stillingen blev taget i brug den 1. november 1941 selv om forpagter Hans Linnet i Store Tønde først den 7. oktober 1942 indgik en aftale om udleje af et areal på ca. 5 hektar af ejendommen artikel 1, Jejsing til den tyske værnemagt. Aftalen omfattede omfattede også leje af en 10 meter bred vejstrækning ind til et indhegnet område samt arealer til tre særlige anlæg udenfor det indhegnede område og gangsti til disse anlæg. Desuden fik Hans Linnet leje for 18 el-master på hans arealer udenfor det indhegnede areal.
I alt fik han årligt 550 kr. samt en engangserstatning for el-masterne på 180 kr (3). De 550 kr. i årlig leje svarer til ca. 12.000 kr. i 2013 (4).

Nolde Mark Lyskaster. www.avlg.dk. Martin Reimers. 2. verdenskrig
Lyskasterstillingen på Nolde Mark.
Indeholder data fra Geodatastyrelsen. Lave målebordsblade, 1945, 1:20.000. Sept. 2013.


En kilde nævner at stillingen var i brug november 1944 og at lytteposten blev betjent af ca. 20 soldater (1). En anden kilde mener at stillingen blev nedlagt i 1943 (2). På luftfoto fra sensommeren 1945 ses ingen spor af stillingen, så det tyder på at den var nedlagt inden krigens slutning og marken dyrket i sommeren 1945.

De tyske soldater der betjente lytteposten boede i barakker i stillingen. Der var både lyskaster og lytteapparat i stillingen. Der blev ikke skudt fra lytteposten og der var ikke lyskastere i brug (1).


Kilder
1. Hans Jakob Hansen, Haderslev (2013): Mundtlige oplysninger
2. Hans Haase, Kruså (2003 og 2013): Mundtlige oplysninger
3. Udenrigsministeriet, gruppeordnede sager, arkiv 84 F 3a, pakke 12.133 (84-124), Rigsarkivet
4. www.dst.dk - Danmarks Statistik, prisberegner

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk