Antiluftskytsbatteri i Kollund

I Kollund var der ud over det store kanonbatteri (Kollund Flak) opstillet et mindre kanonbatteri som ifølge efterretningskilder rummede 3 antiluftskytskanoner med en usædvanlig diameter på 4,5 cm (1).


På dette luftfoto fra september 1945 ses det store flakbatteri i Kollund samt
den mindre antiluftskytsstilling med 4,5 cm kanonerne på sydskrænten lige øst
for Knoops gård. I dag er området bebygget, Drosselvej går igennem den
tidligere stilling og den nye Kollund Kirke ligger lige syd for.

(Luftfoto: Royal Airforce / Kort- og Matrikelstyrelsen 03.09.1945. Udsnit af E 51 - 100).

Ud over antiluftskyts var der også barakker ved stillingen (2).

I en indberetning fra den 19. maj 1945 gives følgende beskrivelse af en 20 mm.-stilling ved Kollund. Da der ikke kendes nogen af denne type ved Kollund kan der være tale om denne stilling eller endda om den store stilling, Kollund Flak:
"I det herværende 20 mm Luftværnsbatteri efterladt Skyts og Ammunition samt en Del Forbindelsesmateriel.
Desuden adskillige Radiosendere og Modtagere samt et stort Lager af Radiorør og Katoderør til Pejlestationen.
Den 17. ds. var Lejren ubevogtet og Adgangene til den kun spærret med spanske Ryttere og Bomme. Der blev telefonisk gjort opmærksom på dette, da civile Mennesker færdedes ud og ind i Depoterne og en del Radiomateriel allerede var ødelagt.
Den 19. ds. om Aftenen var der fremdeles ingen Vagt ved Lejren."
(3)


Kilder
1. Illegale efterretninger og skitser i Stockholmsarkivet på Rigsarkivet
2.
Niels Clausen, Sønderborg (2007): Mundtlige oplysninger
3. Region III´s arkiv. Landsarkivet for Sønderjylland

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk