Skydebane ved Bov

Vest-nordvest for Bov Kro på samme mark som kørselskontoret havde tyskerne en pistolskydebane. Skydevolden lå hvor vejen Kirkestien nu ligger (1).
 

Kilder
1. Lorens Wortmann, Frøslev (2004): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk