Kystvagt på Kegnæs Fyr

Der var under krigen en kystvagt (KüstenWache, KüWa) på Kegnæs Fyr der blev bygget i 1895. 
Kort tid efter den 9. April 1940 blev den oprettet med en bemanding på ca. 10 soldater (1).
Der blev opstillet en træbarak ved fyret hvor de boede i (2).
De blandede sig i starten ikke i fyrets pasning, men senere, f.eks. i 1943, var fyret slukket bortset fra når værnemagtens konvojer og krigsskibe skulle passere, hvor det blev tændt.
I kilden nævnes følgende: ”Under Besættelsen fik man at se, hvilken Betydning Fyret har, idet der i Løbet af et Aar i den Tid, Fyret var slukket, strandede en halv Snes Skibe, medens der i de 16 Aar, Albrechtsen var Fyrmester paa Kegnæs, ikke var nogen Strandinger af Betydning, og forhaabentlig vil det aldrig mere ske, at Kegnæs Fyr bliver mørkelagt paa Grund af fremmed Overgreb.” (1).
B.P.A. Albrechtsen var fyrmester på Kegnæs Fyr fra den 01.07.1927 til den 30.11.1943 (3).


Kegnæs Fyr, 2008.

Efter befrielsen rykkede tyskerne ud af barakken som de efterlod sammen med tråd, briketter og brænde. Derefter boede der frihedskæmpere i barakken, og så flyttede der tyske soldater ind igen! De skulle udføre meldetjeneste en periode for Royal Air Force. Måske som en del af den store øvelse Post Mortem hvor briterne efterprøvede hvordan tyske radarsystemer mm fungerede ved et fingeret angreb. Barakken blev senere pillet ned af et tømrerfirma og sendt til Oksbøllejren.
Fyrmester R. W. Westborg fik tilladelse til at overtage de resterende 300 kg briketter - 100 kg til hver af de 3 familier der boede og arbejdede på fyret (2).
R.W.P.P. Westborg var fyrmester på Kegnæs Fyr fra den 01.12.1943 til den 31.01.1959 (3).


Kilder

1. F.H.: Træk af Kegnæs Fyrs historie. I: Sønderjysk Maanedsskrift 1947
2. Direktoratet for Vareforsyning, kontoret for tyske efterladenskaber. Landsarkivet for Sønderjylland
3. Georg Andreasen et al. (1965): Kegnæs 1615-1965

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk