Skydebane i Sandkulen ved Rendbjerg

Den tyske værnemagt brugte sandgraven ved Rendbjerg som skydebane.
Flere gange var lokale drenge nede i sandkulen for at hente projektiler. På et tidspunkt gik to drenge, der boede i Albertsens hus ved teglværkerne i Egernsund, ned og samlede. De gravede nogle større metalgenstande ud af skrænten som de tog med hjem. Udenfor deres hus pillede den ene dreng ved en af genstandede som bogstavelig talt eksploderede i hænderne på ham. Han døde på stedet. Nic. Johannsen husker hvordan hans tøj hang i stumper og stykker rundt om ulykkesstedet i træerne (9).
 

Kilder
1.  Nic. Johannsen, Egernsund (2006): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk