Brandplads ved Mulsmark, Kiskelund

Umiddelbart vest for gården Mulsmark på nordsiden af markvejen var der lavet et brandsted. Christian Jørgensen, der arbejdede "i tørvene" i mosen syd for fortæller at det bestod af tagpap, olierester og andet der kunne brænde under kraftig røgudvikling (2).
Peter Hansen, der var karl på Mulsmark, kan dog intet huske om denne brandplads (3).

En anden kilde fortæller at brandstedet bestod af gravede render som var fyldt op med koks. Renderne kunne antændes og illudere en brændende by (1).


Kilder
1.
Møde om begivenheder under 2. verdenskrig i Bov og Holbøl sogne d. 29.03.2000. Afholdt af Historisk forening
    for Vis herred
2. Christian Jørgensen, Kliplev (2002, 2003): Mundtlige oplysninger og skriftlige oplysninger
3. Jørgen Peter Hansen, Kruså (2003 og 2004): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk