Murstenskonstruktion på Kollund Bjerg

Nord for gården på Kollund Bjerg op mod sognegrænsen til Holbøl byggede den tyske værnemagt en murstenskonstruktion på jorden der lignede en rektangulær skorsten. Den var ca. 1 meter på hver led og 1½-2 meter høj. Den blev tilsyneladende aldrig brugt og er nu fjernet (1).


Kilder
1. Fr. Ernst Christiansen, Kollundbjerg (2005): Mundtlige oplysninger

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk