Havnevagt i Gråsten
Hafenübervachungs-Nebenstelle Gravenstein

På Gråsten Havn var der en tysk havnevagt som bestod af 2 mand fra marinen (1). De boede på Jernbanehotellet (3). Havnevagten fungerede i hvert fald fra juni 1941 (2).

Politimester A. M. Bjerre har fortalt følgende historie til to 13-årige Gråsten-drenge i 1973:
"Et stykke tid senere kom en underofficer fra den tyske marine. Graasten Havn skulle under "Hafenüberwachung", den måtte ikke ødelægges. Deres ankomst forløb på en lidt pudsig måde. Underofficeren kom ind på mit kontor fulgt af to marinere. Jeg sad til venstre for døren, så den tyske underofficer drejede, sådan på hælen, det samme gjorde den ene mariner, men den anden fortsatte, og de brasede sammen. Men han var i øvrigt flink og høflig, omend lidt overlegen og ret så ung.  Nå, jeg sagde: "Hvad skal alt dette betyde?" Han sagde: "Jae, krigen vil nok ikke vare længe." "Hvadbehager?!!" sagde jeg. "Jae, til oktober," sagde han. "1943 mener De," sagde jeg så, men så blev han fred. Han havde fået at vide at krigen kun skulle vare til oktober. Det som Hitler kaldte lynkrig."

Den 19. juli 1941 blev det fra det danske politis side påtalt at mørklægningen på Jernbanehotellets korridor var mangelfuld. Hotellets indehaver blev forelagt en bøde på 20 kr. som hun ikke ønskede at betale. Samme dag om eftermiddagen indfandt de to marinesoldater fra havnevagten sig hos politiet og påstod at de var ansvarlige for mørklægningsforseelsen. Dette kunne politiet imidlertid ikke acceptere og fastholdt at det var hotelejerens ansvar at holde korridoren forsvarlig mørklagt. Hotelejeren betalte bøden og siden var mørklægningen på hotellet i orden (3).

Den 18.juli.1942 indberettede den ene soldat, der var Matroshauptgefreiter og hed Rülke til efternavn, at han havde fået et stød i ryggen da han var inde at se en film i Graasten Biografteater. Det danske politi undersøgte sagen men indstillede til Statsadvokaten at der ikke blev foretaget videre i sagen da politiet ikke kunne fremskaffe nogen beviser (3).

Ovennævnte Rülke var kendt som en flink fyr i Gråsten mens hans kompagnon var en ubehagelig nazist (1). Ib Johansen, der var ung i Gråsten under krigen, fortæller:
"
Han blev kaldt Den Lille Mariner og han var forhadt af alle. Jeg kan se ham for mig, bilder jeg mig ind. Tænk, han forsvandt pr. cykel i sydlig retning fra sit logi på Jernbanehotellet lige inden det hele ramlede. Der var ellers udset en passende gren til ham." (4)


Kilder
1. Tim Hansen, Gråsten (2002): Mundtlige oplysninger
2. Statens Civile Luftværn, Vestre Luftfartskommando i Gråsten, 1941-43, Landsarkivet i Aabenraa
3. Politiets månedsindberetninger til statsadvokaten. I Aabenraa-Sønderborg Amtsarkiv. F. Særlige forhold under
    besættelsen. I Landsarkivet for Sønderjylland
4. Ib Johansen, Kastrup (2009): Mundtlige oplysninger
5. Jens Hansen og Lars Thiesgaard (1973): Interview med fhv. politime
ster A. M. Bjerre
. I: Historisk Forening for
    Gråsten By og Egn

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk