Løbegrave i Kværs Plantage

I Kværs Plantage findes der flere steder løbegrave, skydestillinger og  udgravninger til mindre barakker.


Kværs Plantage ligger lige vest for Kværs.
Den letteste adgangsvej er til fods fra
landevejen mod Søgård og Kliplev.

Gravearbejdet er lavet under krigen af tyske soldater fra Søgård. Værnemagten brugte klitområdet E Flyvsand som øvelsesterræn en kort overgang da det er lettere at grave i klitsand end i den mere fede jord i  Kværsområdet (1).
Faktisk brugte den kejserlige tyske hær klitterne ved Kværs til militære øvelser allerede før år 1900 (3).


Tryk på kortet for detailbillede.
Udsnit af Kværs Plantage.
Både i den sydlige klit i det flotte indlandsklitområde (Flyvsand) og i
skoven vest for er der bevaret løbegrave, skydestillinger og barakpladser.

Tyskerne boede i telte og de generede ikke lokalbefolkningen. En del af løbegravene blev kun markeret i terrænet (2).


Løbegrav og skydestilling i den vestlige klit set mod
den sydlige.
Lyngen er afbrændt i vinteren 2002/03 som led i
naturpleje af E Flyvsand.

Da klitterne tog skade, henvendte man sig fra Kværs by til kommandanten på Søgård kaserne for at få gravearbejdet stoppet. Kommandanten accepterede at stoppe og fortsatte gravearbejderne andetsteds hvorefter der ikke blev gravet yderligere i klitterne (1).


Løbegrav i den sydlige klit i E Flyvsand. 2003.

Kilder
1. Gerd Conradsen (2002, Kværs): Mundtlige oplysninger.
2. Hans og Botille Sahl (2002, Kværsløkke): Mundtlige oplysninger.
3. Kværs Skole (1998): På tværs af Kværs

 

Forside

Martin Reimers ©2023                                 Tlf.: 53 80 19 58                       E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk